Infrastruktur
3 min lästid

Hector Rail kritiserar implementering av nytt tågskyddssystem

4:e oktober 2021, 08:26
Hector Rail kritiserar implementering av nytt tågskyddssystem
Pressbild: Hector Rail. Fotograf: Stellan Ekdahl
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Ett standardiserat säkerhetssystem som ska underlätta tågtransporter i Europa ska finnas i alla europeiska länder om drygt ett decennium. Men redan nu börjar Sverige gå över från det gamla ACT2-systemet, vilket är för tidigt enligt den svenska godstågtransportören Hector Rail som tycker att Sverige borde väntat. Detta framgår av ett pressmeddelande.

– Sverige borde låta stora tågnationer som Tyskland och Frankrike gå före. Att vara först ut innebär kostnader som nu faller på bland annat oss, säger Petter Hydén, Teknisk supportingenjör på Hector Rail.

Om ungefär 15 år kommer det standardiserade ETCS-systemet, European Train Control System, att möjliggöra för godstågstransportörer att verka i hela Europa – utan att behöva byta lok vid nationsgränser eller att ha lok utrustade med flera nationella system. I ett kortare tidsperspektiv är fördelarna dock få menar Hector Rail. Implementeringen av systemet innebär ekonomiska och tekniska utmaningar för Europas godstågstransportörer. Övergången från det nationella tågsskyddsystemet, ACT2, innebär att de optiska signalerna längs järnvägarna tas ner och lokförarna kommer i stället att navigera genom en display i förarhytten. Hector Rail förstår det övergripande syftet och behovet av att på sikt byta ut äldre nationella tågskyddssystem, men anser att det inte ska göras på bekostnad av godstransportmarknaden.

– Det är en stor besparing för infrastrukturen, medan vi kommer få det mycket dyrare eftersom tekniken som krävs är kostsam. Staten skyfflar över kostnaderna på oss, helt enkelt. Under en övergångsperiod kommer vi även att behöva investera i STM:er (Specific Transmission Module), vilket är översättningsmoduler för att kunna köra på både de nya och gamla banorna, säger Petter Hydén.

Riskerar att skapa ”öar” av ETCS
Sverige är först i Europa med att prova ETCS-systemet och redan idag finns en första version på fyra banor: Botnia-, Ådals-, Haparanda- och Västerdalsbanan. Även om Petter Hydén menar att Sverige borde ha avvaktat och låtit större tågnationer stå för den kostsamma utprovningen kommer detta att överskuggas av problemen som uppstår om systemet inte implementeras på rätt sätt; utrullningen av systemet måste genomföras med eftertänksamhet och att processen följer en logisk ordning från norra Sverige till södra. Annars kommer det att skapas ”öar” av ETCS som försvårar nationella transporter när olika banor använder skilda system. Här krävs även en samordning med länder som är närmast och viktigast för svensk industri, som Norge, Danmark och Tyskland menar Hector Rail.

– Vi hoppas att Trafikverket har lyssnat på branschen och implementerar systemet på ett logiskt sätt, annars riskerar det att både bli svårt för oss att arbeta och onödigt kostsamt. Om vi ska vara först med det här i Europa måste det i alla fall göras på ett smart sätt. Sedan har vi problemet med växlingsloken där regelverket måste anpassas, säger Petter Hydén.

Inför en tågtransport rullas lasten fram till godstågen med hjälp av så kallade växlingslok. Farhågan är att det kommer bli krav på att även växlingsloken ska tvingas använda ETC-systemet, vilket kommer att innebära kostnader som i många fall kan överstiga lokets värde.

– Om det inte görs anpassningar i implementeringen och regelverket kommer många växlingslok att bli stående och man kommer istället att välja andra transportmedel. Det blir varken bra för oss eller för alla som inte vill se fler lastbilar på våra vägar. Vi hoppas att man lyssnar på oss i branschen så att övergången inte bli smärtsammare än vad den behöver vara, säger Petter Hydén.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0