Infrastruktur
10 min lästid

Slutet för viktiga Getingmidjan närmar sig

3:e juni 2021, 10:00
Slutet för viktiga Getingmidjan närmar sig
Foto: Hans Ekestang/Trafikverket
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Arbetet med Getingmidjan är det mest komplicerade arbete som gjorts inom Sveriges järnväg på många år, enligt Trafikverket. Sedan 2018 har sträckan varit avstängd ett antal veckor på somrarna för omfattande arbeten. I maj genomfördes den sista avstägningen på Getingmidjan, som i helhet helhet väntas stå klar i oktober 2021.

Arbetet med järnvägssträckan Getingmidjan, som går mellan Stockholm Södra och Stockholm Central, var till stora delar från 1950-talet. Upprustningen har därför varit nödvändig. 2015 påbörjades de förberedande arbetena med Getingmidjan, som Trafikverket beskriver som Sveriges viktigaste tågsträcka, och de mer omfattande arbetena inleddes 2018.

Nedstängning under tre somrar
Mellan 2018 och 2020 stängdes sträckan av helt under åtta veckor, närmare bestämt tre somrar i rad. Då genomfördes de mest komplexa arbetena, som att byta ut järnvägsbron över Norrström och gångbroarna över Söderström samt över Söder Mälarstrand. Arbetet omfattar totalt sett sju broar, en liten tunnel vid Riddarholmen, en stor tunnel under Södermalm, en tråg, och ramper.

Projektet har varit en utmaning utöver det vanliga. Enligt Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket, har den stora utmaningen varit att byta ut järnvägsbroarnas överbyggnader samtidigt som den nya järnvägsanläggningen skulle monteras och kopplas in.

– Av de sju broarna så är det fem broöverbyggnader som bytts ut. För att det ska ha varit möjligt så har vi behövt stänga ner tre somrar i rad. Men att stänga av mer än åtta veckor har inte varit möjligt, och arbetet har därför pågått dygnet runt, berättar Kent Sahlman. Han fortsätter:

– Sommaren 2018 var det mest reparations- och förstärkningsarbeten på sträckan och sommaren därpå skedde utbytet av broarna över Söderström och Söder Mälarstrand. Det var ett otroligt komplicerat arbete.  Broarnas utformning är väldigt exakt när det gäller måtten och dessa måste placeras på plats med extrem noggrannhet samtidigt som konstruktionerna det handlar om är både långa och väldigt tunga. Bron över Söderström är 200 meter och väger 1300 ton.

En världsunik bro
Sommaren 2020 skedde utbytet av den 240 meter långa Norrströmsbron. Den är prefabricerad i Estland och kom med båt till Stockholm i två delar. Bron hade åtta tätt sammanfogade växlar monterade, vilket gjorde operationen betydligt mer komplex.

– Komplexiteten har ökat betydligt i år jämfört med de tidigare arbeten vi gjort i det här projektet. Förra året bytte vi ut Söderströmsbron där vi hade två rakspår. Nu har vi åtta tätt sammanfogade växlar att ta hänsyn till, vilket är världsunikt på en bro. Vi pratar millimeters noggrannhet och det har varit ett enormt planeringsarbete för att ro det här i hamn, säger Kent.

Innan den nya bron kunde lyftas på plats var den gamla bron tvungen att kapas ner i 13 delar och lyftas bort med hjälp av kranar och pråmar. Anläggningsdykare arbetade med att renovera och förstärka de tretton brostöden som även fick fler än 60 nya brolager för den nya bron att vila på.

Hela tunnelkonstruktionen har setts över och tunnlarnas utförande är väldigt specifika konstruktioner. Södertunneln till exempel är byggd med 18 monoliter med lika många konstruktionslösningar där varje konstruktionslösning måste utredas var för sig. Förutom att man initierar de brister som finns och som har skett under de gångna åren så måste de båda tunnlarna noga renoveras för att möta moderniseringskraven och få till livstidsförlängningen.

Betydelsen för projektet är enorm
Hela järnvägsanläggningen har bytts ut, men det återstår en del arbete och projektet kommer hålla fram tills oktober i år. I projektet ingår även att förbättra en del kulturhistoriska byggnader längst Riddarholmen.

Enligt Kent Sahlman går projektet enligt plan och man håller både tidsintervallen och   håller och budgeten på cirka 3, 2 miljarder kronor. Efter flera år av komplext och tidskritiskt arbete som utförts av Trafikverket tillsammans med Implenia och underentreprenörer så invigdes den nya Getingmidjan 17 augusti 2020.

Vad är det för speciella arbeten som är kvar nu som ni kommer att jobba med nu fram till oktober? Det handlar framförallt om att färdigställa livstidsförlängningen på stöden, både på Söderströmsbron och Norrströmsbron och sedan ska gång- och cykelbron över Norrström återställas med en ny överbyggnad som lyfts på och monteras. Överlag har hela projektet gått lysande och alla inblandade har arbetat som ett bra team, vilket gjort att vi kunnat hålla tidplanen och kunnat arbete i en bra arbetsmiljö. Sammanfattningsvis, riktigt bra samverkan mellan alla parter och ett mycket lyckat projekt, avslutar Kent.

”Det är den här typen av projekt, där vi bidrar till samhällsutvecklingen, som vi inom Sweco brinner för.”

I projektet Getingmidjan har Sweco varit projekterande konsult och bidragit med hela sin bredd när det gäller konsultkompetens vilket har involverat allt från smalt nischade specialister inom signalteknik till ingenjörer, produktionsplanerare, geotekniker, projektörer och arkitekter.  

Daniel Elofsson, ombud och uppdragschef på Sweco. Foto: Sweco

Getingmidjan är en viktig järnvägssträcka som påverkar tågdriften för hela landet. Att genomföra det här projektet i befintlig miljö där tågen förväntas rulla i princip som vanligt är en stor utmaning. Att Getingmidjan är ett så komplicerat projekt beror inte minst på utmaningen att samordna alla komplexa detaljer, på ett begränsat utrymme under en pressad tidplan.

-Det finns inget utrymme, eller tidsmarginaler, för att saker går fel. Allt måste vara utrett, undersökt och planerat innan man sätter i gång. Det är därför det förberedande arbetet innan produktionen startar är så viktigt. Att bygghandlingar, ritningar och lösningar är klara. Det är här alla våra specialister inom Sweco kommer in, säger Daniel Elofsson, ombud och uppdragschef för Sweco.

Många förberedande arbeten

Sweco kom in i projektet 2014 då man vann konsultupphandlingen i konkurrens med andra konsulter. I början av uppdraget handlade det mest om att göra utredningar, ta fram systemhandlingar, tekniska beskrivningar och att på olika sätt undersöka och säkerställa genomförbarheten av projektet. Detta resulterade i ett förfrågningsunderlag till entreprenaden för Getingmidjan.

Parallellt med systemhandlingar och förfrågningsunderlag för Getingmidjan arbetades det även med omfattande projekteringar för de så kallade ”förberedande arbeten” på närliggande platser, där Sweco projekterade förfrågningsunderlag och bygghandlingar samt medverkade vid byggplatsuppföljningar och ibruktagning av anläggningar. Dessa arbeten var avgörande för tågdriften skulle kunna hållas i gång när Getingmidjan stängdes under tre somrar i rad så att brobyten kunde genomföras.

Byggplatsuppföljning, kontrollerar bygget på bron. Foto: Sweco

De förberedande arbetena bestod av att hitta lösningar för att dirigera om tågtrafiken på omkringliggande stationer. Det innebar bland annat att man har byggt om stationen vid Stockholm södra för att tågen ska kunna vända där. I Karlberg har man lagt in nya växlar för att kunna klara av att leda posttågen via Citybanan. Älvsjö gods bangård har byggts om för att fungera som en depå för uppställning av tåg och skyltprogram för omdirigering av resenärsflöden på stationer under Getingmidjans avstängningar har tagits fram.

– Detta har varit otroligt viktiga milstolpar i projektet. Hade inte tidsramarna klarats av att hållas i de förberedande arbetena hade inte sommaravstängningen kunnat genomföras, säger Daniel.

Samarbetet nyckel i renoveringen

Att projektet kunnat hålla tidplanen trots komplexitet och utmaningar menar Daniel beror på samarbetet, som i arbetet med Getingmidjan tagits till en helt ny nivå, både inom Sweco och med andra aktörer.

– Redan från uppdragets start inkluderades de allra flesta experter och områden som Sweco har att erbjuda, och uppdraget har även krävt mycket samarbete med andra aktörer som exempelvis entreprenörens konstruktörer och externa tågoperatörer när vi, tillsammans med Trafikverket, anpassat och ansvarat för logistiken med resenärsflödet som blivit påverkade av avstängningarna. I ett samverkansprojekt gäller det att alla kan lyfta blicken och förstå nyttan av arbetssättet. Framgångsfaktorn har varit att ha en löpande öppen och ärlig dialog mellan samtliga aktörer i projektet.

Gott om utmaningar i projektet

Det har funnit gott om utmaningar i projektet. Hur får man exempelvis till de åtta växlarna på bron? De är sammanfogade och måste anpassas i millimeterskala, det finns ingen vingelmån. Det är bara två spår på bron som sedan breder ut sig till tio inne på Stockholms Central.

– Eftersom alla de tekniska lösningarna påverkar varandra har det varit otroligt viktigt med produktions- och etapplanering. Vad ska man göra när? Och hur säkerställer man att allt arbete som ska göras under sommarstängningarna hinns med? Signalanläggnigen är exempelvis ett komplext område där utmaningarna är stora, säger Daniel och pekar även på tråddragningarna i ställverket på Stockholms central som en utmaning.

– Ställverket är ett gammalt reläställverk, där tiotusentals tråddragningar har utförts av entreprenören. Här hade vi på Sweco en viktig roll i att säkerställa funktion, besiktning och ibruktagande. Alla funktioner och projekterade bygghandlingslösningar provas och valideras. Görs inte detta rätt så kan det innebära allvarliga konsekvenser för säkerheten i järnvägstrafiken, säger Daniel.

Swecos kontrakt sträcker sig till slutet på 2021. I slutskedet handlar uppdraget mycket om granskning av bygghandlingar, kontroller av de byggnationer som entreprenören utfört så att de uppfyller de ställda tekniska kraven, vilket utförs av Swecos byggplatsuppföljningsorganisation som ett stöd till Trafikverket.

– I slutskedet ingår även upprättande av förvaltningsdata för järnvägsanläggningen, där våra projektörer syr ihop säcken efter byggnationen, säger Daniel.

Många hjältar i projektet

Totalt har närmare 20 000 olika dokument, ritningar, rapporter, planer och beräkningar tagits fram. Fler än 500 konsulter från Sweco har varit involverade.

– Det är en otrolig bredd av kompetens som behövs i den här typen av projekt. Det är så otroligt mycket detaljer som måste klaffa. Att vi har all den kompetensen samlad under ett och samma tak inom Sweco gör mig stolt och jag blir fortfarande imponerad trots många år i branschen, säger Daniel.

Det finns många hjältar i detta projekt men några som Daniel lyfter fram lite extra är uppdragledarna, de tekniska specialisterna och de ledande projektörerna.

-De har bidragit till att vi har klarat av alla de här tekniska utmaningarna och kunna väva ihop alla olika teknikområden och fått de att fungera tillsammans.

Att vara en central del i ett projekt som Getingmidjan är något som Sweco är väldigt stolta över.

-Det är den här typen av projekt, där vi bidrar till samhällsutvecklingen genom att få ihop de bästa lösningarna tillsammans med våra kunder, som vi brinner för och älskar att göra. Vi är extra stolta att vi bidragit till detta viktiga infrastrukturprojekt för Sverige tillsammans med Trafikverket och entreprenörerna, avslutar Daniel.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0