Stål
2 min lästid

Bolidens tredje kvartal visar starkt resultat

26:e oktober 2015, 14:16
Bolidens tredje kvartal visar starkt resultat
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Bolidens tredje kvartal präglades av hög smältverksproduktion och god kostnadskontroll som resultatmässigt kompenserade för försämrade marknadsvillkor och produktionsstörningar i Aitik. Försäljningsintäkterna uppgick till 9 764 (9 287) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 055 (711) MSEK.

– Boliden gör ett bra resultat där framförallt smältverken levererar starkt. Marknadsvillkoren med kraftigt sjunkande metallpriser har varit den stora utmaningen i kvartalet. Men med ett starkt kassaflöde, bra balansräkning och en fördelaktig metallmix är Boliden väl positionerat i en turbulent tid för metallbranschen, säger Bolidens vd Lennart Evrell.

Boliden Smältverk hade överlag en hög och stabil produktion vilket gav ett starkt resultat. Produktionen vid såväl kopparsmältverket Rönnskär som zinksmältverket Kokkola ökade tack vare förbättrad processtabilitet. Nickelverksamheten vid smältverket Harjavalta har utvecklats som planerat. Affärsmodellen för nickelsmältning ändrades från halvårsskiftet vilket nu återspeglas i försäljningsintäkterna. Åtgärdsprogrammet vid Rönnskär och expansionen av zinksmältverket Odda löper planenligt.

Resultatet för Boliden Gruvor påverkades negativt av de sjunkande metallpriserna. Under halva september stod två av Aitikgruvans tre krossar stilla för oplanerade stopp men trots lägre anrikad volym ökade produktionen av koppar och guld från Aitik till följd av högre halter. Expansionen av Garpenberg fortgår för att vid slutet av 2015 nå en planerad årstakt på 2,5 miljoner ton.

#boliden
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0