2014-04-08 Utveckling skapar framtiden för papper- och massaindustrin https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2014/04/fkhbfq939qeggizrghor.jpg

Utveckling skapar framtiden för papper- och massaindustrin

Papper & Massa

Hur ska papper- och massaindustrin klara att ta nästa steg utan att slås ut av global konkurrens och vikande efterfrågan? Innovationer, hållbarhet och effektivt underhåll var några lösningar som diskuterades under Inspectas branschseminarium i Sundsvall

– Skogen och skogsindustrin står för framtiden. Med globala utmaningar som klimatet, en minskad tillgång på råvaror och vikande efterfrågan på pappersprodukter måste skogsindustrin tänka nytt, säger Jan Lagerström, forskare för Skogsindustrierna.Skogsindustrierna.

– Redan idag kan vi skapa nya material ur skogen. Vi kan ta fram textilier, kemikalier, möbler och väskor. Allt finns och går att göra. Nu handlar det om att industrin utvecklar och tar forskningen till verkligheten så att produkterna kommer ut på marknaden, säger Jan Lagerström.

Nanocellulosa har många användningsområden

Nanocellulosa innebär nya möjligheter att bättre ta tillvara på råvaran och utveckla nya produkter. Mikael Ankerfors vid BillerudKorsnäs berättar om möjliga användningsområden av nanocellulosa i förpackningar.

– Nanocellulosa är ett fantastiskt material med många användningsområden. Cellulosakristallen är väldigt stark. Svårigheten ligger i att få ut nanocellulosan ur fibrerna.

Nanocellulosa friläggs ur fibrer med hjälp av en homogenisator, som även används inom livsmedelsindustrin. Problemet var tidigare att fibrerna sätter igen homogenisatorn. Fibrerna måste köras flera gånger i homogenisatorn för att frilägga nanocellulosan. Detta är mycket energikrävande och var länge ett stort hinder pga av den höga kostnaden.

Först nu har nanocellulosan blivit intressant igen. Genom att förbehandla fibrerna t.ex. genom malning och enzymbehandling räcker det med en gång i homogeniseringen utan att det sätter igen. Det har sänkt energiförbrukningen med cirka 98%.

Nanocellulosa redo för marknaden

– Det innebär att det nu finns ekonomi i att ta fram produkter ur nanocellulosa. Materialet går att använda som torrstrykmedel i papper, som syrgasbarriär i förpackningar eller kompositmaterial, men även i områden som mat och kosmetika.

– Det här är inte framtiden. Det händer idag. Flera tillverkare har kommit långt i sina utvecklingsarbeten och lansering är nära, säger Mikael Ankerfors.

Utmaningar är en del av utvecklingen

Kristina Enander, fabrikschef vid SCA Ortviken, ser utmaningar som en del av utvecklingen. Med en tydlig strategi är SCA Ortviken världens femte största tryckpappersbruk trots att efterfrågan på tryckpapper stadigt sjunker och pappersmaskiner läggs ner i omvärlden.

– Alla tider har haft stora utmaningar att tackla med avgörande beslut att fatta. Det här är vår tids utmaning och den kräver att vi utvecklar fiberråvaran och jobbar med nya delar i verksamheten, säger Kristina Enander.

Kristina Enander lyfter fram framgångsfaktorer som kloka investeringar, rationaliseringsprogram, planerad verksamhet, utökat förebyggande underhåll, hög effektivitet och produktutveckling.

– Vi har bland annat investerat i blekeri, utlastning och emballering vilket har varit nödvändigt för att kunna effektivisera verksamheten och utveckla nya produkter. Vi har också minskat bemanningen med 20 % sedan 2009.

SCA Ortviken har tillsammans med SCA Östrand och SCA Timber Tunadal utvecklat en gemensam underhållsstrategi vilket betyder ett mer planerat underhåll och en mindre andel reaktivt underhåll. Det sparar 100 miljoner kronor per år.

– Varje vecka vet vi vad vi ska göra, vi har en mer planerad verksamhet idag. Det har krävt otroligt mycket jobb men det har lönat sig, säger Kristina Enander som också poängterar medarbetarnas engagemang.

– Ett aktivt medarbetarskap är en förutsättning för bra produktion och lönsamhet. Vi satsar på att alla ska ta ansvar och göra sitt bästa. Alla ska ha fokuset ”Idag ska vi producera 2515 ton papper”. Det har gett resultat, säger Kristina Enander.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!