Papper & Massa
21:a mars 20132 min lästid

Stora utmaningar väntar skogs- och pappersbranschen

21:a mars 20132 min lästid
Stora utmaningar väntar skogs- och pappersbranschen
Foto: Holmen.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Överkapacitetet och kostnadsbesparingar präglar bilden som företagsledare inom skogs- och pappersbranschen målar upp för 2013. Det visar CEO Survey FPP 2013 – en global rapport från PwC som tar sikte på nuläge och framtida utmaningar inom skogs- och pappersbranschen.

– Den överkapacitet som finns inom skogs- och pappersbolagen återspeglas i vår undersökning där hälften av branschens vd:ar säger att de inte kommer att öka investeringsplanerna under 2013. Det är även sannolikt att vi kommer att få se fler strukturella förändringar inom branschen under året, säger Bo Lagerström, branschansvarig inom Forest, Paper & Packaging, PwC.

92 procent av branschens vd:ar säger att deras företag har genomfört ett besparingsinitiativ under det senaste året. Nästan lika många – 89 procent – planerar att minska kostnaderna under de kommande 12 månaderna. Siffror som är högre än i någon annan av de branscher som PwC har tittat närmare på. Som en konsekvens sker nedskärningar av personalstyrkorna. Under 2013 planerar var femte vd för att minska antalet anställda.

Även om den närmaste tiden ser dyster ut så finns det ljuspunkter i ett längre perspektiv. Samtidigt som företagsledarna är mindre optimistiska än sina kollegor i andra branscher när det gäller 2013, så är de faktiskt mer optimistiska i en längre tidshorisont. 53 procent är till och med mycket säkra på tillväxt i ett längre tidsperspektiv på tre år.

Rapporten visar även att tre av fyra vd:ar inom branschen anser att energi-och råvarukostnader kan utgöra ett hot mot tillväxten. Betydligt fler än i branschgenomsnittet. Hälften av företagsledarna säger att de kommer att öka sina investeringar när det gäller råvaruförsörjning under de kommande tre åren och företagsledarna menar att Afrika och Latinamerika blir allt mer viktiga för tillgången till råvaror. Vilket bekräftas av att fler branschaktörer sätter upp verksamheter i dessa regioner.

– När företagsledarna anger de tre viktigaste prioriteringarna för investeringar hamnar förbättring av den operativa effektiviteten överst. På delad andraplats återfinns forskning, utveckling och innovation tillsammans med strategiska allianser. Innovation kommer att spela en avgörande roll för att branschens nya affärsmodeller och vi kommer även att få se nya former av samarbeten inom och utanför branschen, säger Bo Lagerström och avslutar;
Men trots att förändringens vindar blåser inom branschen säger majoriteten av företagsledarna att de inte planerar att ändra sina strategier i år.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0