Olja & Raffinaderier
3 min lästid

"​Stoppa förslaget om koldioxidskatt"

3:e juni 2020, 08:49
Bildkälla: Energiföretagen
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0

Tidigare presenterade Finansdepartementet ett förslag om att införa energi – och koldioxidskatt på vissa biooljor för värmeproduktion från 2021. Men branschen ryter ifrån och menar att det är fel, till skada för klimatet och till och med går stick i stäv med energi- eller klimatpolitiska målen.

– Att låta grödebaserade biooljor betala lika hög skatt som fossila bränslen går stick i stäv med de energi- eller klimatpolitiska målen eftersom koldioxidutsläppen väntas öka genom förslaget. Skatteförslaget skickar en mycket negativ signal till branschen och kullkastar många redan gjorda investeringar i att fasa ut de sista fossila bränslena i fjärrvärmeproduktionen. Vi anser att regeringen nu behöver ta strid gentemot EU-kommissionen och göra en anmälan om en fortsatt skattebefrielse av biooljorna på motsvarande sätt som redan gjorts för biodrivmedel i april, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige i ett pressmeddelande.

Minskar förtroendet för svensk klimatpolitik

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, höjer också rösten och menar att en skatt på förnybar koldioxid minskar förtroendet för den svenska klimatpolitiken.

– Förnybara bränslen släpper visserligen ut koldioxid när de förbränns men inte mer än de några månader tidigare plockat bort från atmosfären. Sverige får inte falla undan för EU-kommissionens krav på att vi ska införa skatt på förnybara biooljor. Vi måste i Sverige kunna bestämma hur vi vill använda den koldioxidskatt som vi haft ända sedan 1991 och som lett till kraftigt minskat beroende av importerad olja och 30 procent minskade utsläpp av växthusgaser. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, som en kommentar till att regeringen vill införa skatt på en rad biooljor.

Branschen har redan investerat miljarder

I klimatfärdplanen för fossilfri uppvärmning, som togs fram inom ramen för Fossilfritt Sverige förra året, åtar sig fjärrvärmebranschen att ha en fossilfri värmeproduktion till senast 2030. Många fjärrvärmeföretag har målsättningen att ha genomfört utfasningen redan till 2025. För närvarande pågår miljardinvesteringar i att konvertera fossiloljeeldade produktionsanläggningar till bioolja.

– De företag som konverterat till bioolja har gjort det i förvissning om att de gjort en klimatinsats i överensstämmelse med den svenska klimatpolitiken. De vill vara en del av ett fossilfritt Sverige. Om några månader drabbas de av en oförutsedd straffskatt som ger kraftigt ökade kostnader. Vem vågar investera i klimatåtgärder om man inte vet att klimatstyrmedlen är att lita på?, säger säger Gustav Melin, Svebio och avslutar:

– Regeringen måste agera gentemot EU-kommissionen och kräva att Sverige fritt får använda koldioxidbeskattningen som styrmedel. Ett lämpligt tillfälle är nu när EU:s åtgärdspaket med anledning av corona-epidemien ska förhandlas.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0