Industri Gruva
1 min lästid

Boliden förvärvar gruva

10:e mars 2016, 08:03
Boliden förvärvar gruva
Bildkälla: Boliden
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Boliden har tecknat ett avtal med First Quantum om att köpa nickel-koppar-guld-PGM gruvan Kevitsa i norra Finland.

Köpeskillingen uppgår till 712 MUSD på skuldfri basis och kommer att betalas kontant. Därtill kommer justeringar för rörelsekapital och nettoskuld vid tillträdet. Köpet finansieras av en 24-månaders bankfinansiering tillhandahållen av Nordea. Boliden kommer att utvärdera ett antal möjligheter för omfinansiering av denna bankfinansiering. Avtalet förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheter i Finland, Sverige och Tyskland.

“Kevitsa startade produktionen i slutet av 2012 och befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas, och vi ser flera synergier inom gruvdrift, anrikning, smältverksamhet och regional prospektering. Förvärvet etablerar också en stabil försörjning av nickelkoncentrat till vårt smältverk Harjavalta”, säger Lennart Evrell, vd och koncernchef för Boliden.

Kevitsa är en nickel-koppar-guld-Platinum Grupp Metaller (PGM) gruva i norra Finland. Under 2015 svarade nickel och koppar för cirka 40 procent vardera av nettoomsättningen, medan guld, PGM och kobolt svarade för resterande andel. Gruvan producerade 6,7 Mton malm under 2015. 

Goldman Sachs International agerar som enda finansiella rådgivare till Boliden i samband med förvärvet.

#boliden #finland #förvärv #gruva #gruvdustrin
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0