Industri Gruva
2 min lästid

Samhällsomvandlingen i Malmberget tar fart

26:e januari 2016, 14:07
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Nu presenterar LKAB fler detaljer för samhällsomvandlingen i Malmberget.

De nya planerna följer etappindelningen som beslutades gemensamt med Gällivare kommun redan 2012. På grund av kommande markrörelser orsakade av gruvbrytningen ska stora delar av Malmberget vara utflyttade under 2019.

Det är 1 740 bostäder som omfattas av den detaljerade tidplanen i Malmberget. Fram till 2019 ska dessa människor ha blivit kompenserade och flyttat till nya bostäder. Redan i år berörs 78 lägenheter i LKAB:s egna bostadsbestånd.

De kommunala verksamheterna som sporthall, äldreboende och gymnasieskola kommer också att beröras inom några år. Verksamheterna ska byggas upp på nya platser i Gällivare, precis som det varit planerat sedan tidigare.

Samhällsomvandlingen i Malmberget har pågått i över 50 år. Men aldrig tidigare har förändringen skett så snabbt. Det är samtidigt en unik möjlighet för kommunen att kunna bygga nya verksamhetslokaler och bostäder i ett modernt samhälle. LKAB har även planer att flytta ett antal kulturbyggnader och därmed bevara befintligt bestånd.

– Tidplanen för köp gäller alla kategorier av fastighetsägare i de berörda områdena, medan planen för flytt framförallt gäller bostäder. Det är viktigast att hantera dem först. Vi vill att gruvans påverkan på människor och deras boendemiljö ska vara så liten som möjligt. Några av lokalerna som finns i de berörda områdena kommer att kunna nyttjas lite längre än vad tidplanen anger, säger Stefan Hämäläinen.

LKAB har nyligen tagit fram den ersättningsmodell som kommer att vara grunden för samhällsomvandlingarna. Den bygger i stora drag på att få igång byggnationerna i Malmfälten

#byggnationer #gällivare #gruvdustrin #lkab #malmberget
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0