Gruva
6:e maj 20131 min lästid

Lägre gruvproduktion påverkade Bolidens första kvartal

6:e maj 20131 min lästid
Lägre gruvproduktion påverkade Bolidens första kvartal
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Bolidens försäljningsintäkter under årets första kvartal var 9 249 (10 321) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 751 (1 258) MSEK, exklusive omvärderingar av processlager. I resultatet ingår positiva jämförelsestörande poster om 171 MSEK. 

–  Resultatförsämringen jämfört med samma period förra året beror på sämre marknadsvillkor och lägre produktion. Jämfört med förra kvartalet beror försämringen till största delen på svagare gruvproduktion till följd av låga halter, säger Bolidens VD Lennart Evrell.

Jämfört med föregående kvartal minskade gruvproduktionen av koppar och guld beroende på låga halter i Aitikgruvan medan zinkproduktionen ökade. Smältverkens produktion av guld ökade medan den minskade avseende zink och koppar. Rörelsekostnaderna var oförändrade.

–  Det är positivt att vi har fortsatt låga kostnadsökningar och att Smältverken har stabil intjäning. Glädjande är också utvecklingen i Garpenberg där vi är inne i ett mycket intensivt skede i expansionen. I kvartalet påbörjades installation av utrustningar i det nya anrikningsverket och under jord. Utmaningarna i första kvartalet var gruvorna Aitik och Bolidenområdet. Produktionen i Aitik hade en del mindre störningar, delvis påverkade av vintern, och i Bolidenområdet bröt vi i låghaltsområden som gav en försämrad malmmix, berättar Lennart Evrell.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0