Gruva
1 min lästid

Krig och kris ger rekordstöd för nya svenska gruvor

4:e juli 2022, 13:04
Krig och kris ger rekordstöd för nya svenska gruvor
Pressbild: LKAB
Redaktionen Redaktionen
Like 0

I början av februari ansåg 73 procent av svenskarna att Sverige bör öka gruvnäringen för jobbens och tillväxtens skull, även om det innebar miljöpåverkan. Det var den högsta siffran som uppmäts i de årligen återkommande undersökningar som Novus gör för LKAB:s räkning sedan 2014. I maj ställde Novus samma fråga till svenskarna med tillägget att gruvnäringen förutom arbete och tillväxt även ökar Sveriges självförsörjning av kritiska råvaror. Sedan februari har stödet för ökad svensk gruvnäring trots miljöpåverkan ökat till 78 procent, vilket är det högsta stödet hittills.

– Pandemin har visat hur sköra värdekedjorna är i den globala ekonomin. Rysslands angrepp på Ukraina har brutalt demonstrerat hur beroende vi är av kritiskt viktiga råvaror. Resultatet i undersökningen visar att svenskarna är väl medvetna om att vi behöver anpassa oss till ett nytt läge i världen, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat LKAB.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0