Industri Gruva
1 min lästid

Boliden börjar sälja zink med lågt klimatavtryck

8:e februari 2022, 08:51
Boliden börjar sälja zink med lågt klimatavtryck
Garpenberg, Mine automation underground. Photo: Boliden/Tomas Westermark
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Boliden inleder nu försäljning av zink med lågt klimatavtryck, enligt ett pressmeddelande. Koldioxidutsläppen för den nya produkten kommer vara mindre än hälften av branschsnittet, enligt ett pressmeddelande. Totalt omfattas 18 procent av Bolidens zinkproduktion.

– Intresset för metaller med låg klimatpåverkan är mycket högt. Nu inkluderar vi zink i denna produktportfölj vilket visar att även vår produktion av denna metall håller yttersta nivå ur klimathänseende. Dessutom pågår investeringar i ökad produktion så att mer metall med hög klimatprestanda kommer till marknaden, säger Daniel Peltonen, direktör affärsområde Smältverk, Boliden.

De första kunderna med signerat avtal för zink med lågt klimatavtryck är Zinkpower och EverZinc. Leveranserna inleds under februari 2022.

“Parallellt med att försäljning av zink med låg klimatpåverkan inleds erbjuds även en produkt från återvunnen zink. Denna zink har dock väsentligt högre klimatpåverkan till följd av att merparten härrör från en restprodukt från stålproduktion samt tillgänglig återvinningsteknik”, skriver Boliden.

Under 2021 presenterade Boliden motsvarande produkter inom koppar vilket tagits emot väl av marknaden. För koppar är gränsvärdet 1,5 ton CO2 per ton koppar, jämfört med globalt genomsnitt på omkring 4 ton CO2.

#boliden #everzink #gruvdustrin #klimatfrågor #stålproduktion #zink #zinkpower
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0