Energi
2 min lästid

Nytt samarbete för energilagring i nedlagda gruvor

24:e januari 2022, 14:06
Nytt samarbete för energilagring i nedlagda gruvor
Bildkälla: Veidekke
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Elnätet utsätts för större påfrestningar i och med att Sverige har fått ett mer volatilt elsystem med en ökande andel intermittent produktion, såsom sol- och vindkraft. Med ökad energilagring kan nätet och elpriser stabiliseras.

SENS har specialiserat sig på att utveckla nedlagda gruvor till intressanta investeringsmöjligheter inom pumpkraftverk. Som utvecklare är bolagets roll att utreda de tekniska och kommersiella förutsättningarna för att kunna dimensionera och leverera en optimal anläggning som säljs som en attraktiv investering till marknaden.

Veidekke har stor erfarenhet av anläggningsarbete i gruvor och inom vattenkraften i Skandinavien. Genom att i tidig fas kunna vara med och utvärdera projektens förutsättningar från ett anläggningsperspektiv ser båda parter att samarbetet ska leda till att gruvor med rätt förutsättningar väljs ut och en kostnadseffektiv design tillämpas för att öka värdet av projekten. Så skriver Veidekke i ett pressmeddelande om samarbetet.

– Det känns spännnande att vara med och bidra inom ett så högaktuellt område. Klimatfrågan och vår framtida energiförsörjning är avgörande för vårt samhälle. Vi vill ta till vara på alla goda idéer som bidrar till hållbara lösningar, säger Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef för Veidekke Infrastruktur i Sverige.

Genom att bygga pumpkraftverk i gruvor minskas miljöbelastningen kraftigt jämfört med andra typer av projekt. Om både den höga och låga reservoaren kan hållas under jord kommer mycket lite att vara synligt ovan jord. Det kan ge en positiv påverkan på miljön, om man tar hand om och använder en gruva som annars är en möjlig miljöfara på olika sätt.

– Det är roligt att våra lösningar på pumped hydro-området nu blivit mer allmänt kända. Genom det här samarbetet ser jag hur vi ökar säkerheten för genomförbarhet av projekten. Vi tror att det finns ett stort intresse för att finansiera den här typen av tillgångar, säger Lise Toll, VD för SENS.

Tillsammans avser parterna att bygga upp en portfölj med möjliga gruvanläggningar och löpande utvärdera, utveckla och genomföra pumpkraftprojekt i dem. Ett typiskt projekt har en investeringsvolym som börjar runt 300 miljoner kronor och erbjuder en långsiktig investering med låg risk och avkastning som möter kraven för en attraktiv investering i förnybar energiproduktion.

#energilagring #gruvor #sens #veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0