Gruva
4 min lästid

LKAB och Boliden i nytt samarbete på vägen mot koldioxidfrihet

14:e december 2021, 13:41
LKAB och Boliden i nytt samarbete på vägen mot koldioxidfrihet
Mikael Staffas, vd och koncernchef Boliden, och Jan Moström, vd och koncernchef LKAB. Foto: Boliden/Jeanette Hägglund, samt Fredric Alm/Alm & ME
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

I ett nytt gruvsamarbete har LKAB och Boliden tecknat ett avtal om att utreda möjligheten att utvinna pyritkoncentrat från gruvavfall vid Aitikgruvan, som LKAB därefter ska förädla till fossilfri svavelsyra. Svavelsyran används sedan i processerna som ska utvinna bland annat sällsynta jordartsmetaller och fosfor från LKAB:s gruvavfall.

– Tillsammans med Boliden ser vi nu en spännande möjlighet att utveckla våra planer med ännu ett cirkulärt flöde som dessutom kan ta bort beroendet av fossila produkter på vår väg mot koldioxidfrihet. Svavelsyraproduktionen kommer också generera överskottsvärme som kan användas i vår industripark samt ganska stora volymer järnoxid som en biprodukt. Detta samarbete är smart, klimateffektivt och positivt för LKAB:s projekt att utvinna kritiska mineraler, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

När bland annat fosfor och sällsynta jordartsmetaller ska utvinnas ur LKAB:s befintliga avfallsströmmar krävs betydande mängder svavelsyra. I stället för att denna ska framställas från fossila produkter från oljeraffinaderier har avfallsströmmen från Aitikgruvan identifierats som möjlig råvara. Planen är att Boliden etablerar en anläggning i Aitik för framställning av pyritkoncentrat vilket reducerar deponibehovet i Aitik. Parallellt etablerar LKAB anläggningar för att framställa svavelsyra från koncentratet.

– Ökat resursnyttjande i kombination med lönsamhetspotential kan innebära att våra företag tillsammans kan skapa ännu mer nytta i klimatomställningen. Om de nuvarande tankarna realiseras är det ännu ett kvitto på Norrbottens betydelse för framtiden, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef Boliden.

Förutsatt en effektiv miljötillståndsprocess beräknas LKAB:s produktion av Apatitkoncentrat i Kiruna och Malmberget, samt industriparken för vidareförädling till kritiska mineraler, inklusive produktion av svavelsyra baserad på pyrit från Aitikgruvan, vara möjlig 2027.

I första läget kommer LKAB att producera fosfor och sällsynta jordartsmetaller från den pågående brytningen, men kan i framtiden också utöka produktionen genom att utvinna från redan deponerat gruvavfall. Om det blir verklighet kommer ännu mer svavelsyra behövas vilket kräver ytterligare råvara innehållande pyrit, vilket Boliden kan producera om Laver-fyndigheten kommer i produktion.

Tillsammans ska Boliden och LKAB utreda möjligheten att utvinna pyritkoncentrat från gruvavfall vid Aitikgruvan. Foto: Boliden/Lars deWall
Tillsammans ska Boliden och LKAB utreda möjligheten att utvinna pyritkoncentrat från gruvavfall vid Aitikgruvan. Foto: Boliden/Lars deWall

Fakta om Bolidens planerade utvinning av pyritkoncentrat:

• Vid Bolidens Aitikgruva söder om Gällivare bryts malmfyndigheter av kopparkis innehållandes koppar, guld och silver.
• Som en del av utvinningen och förädlingen särskiljs gråberg och icke-värdefulla mineraliseringar från koppar, guld och silver. I den anrikningssand som avskiljs och deponeras finns pyrit.
• Pyritmineraliseringen innehåller svavel och järnoxid (hematit).

Fakta om LKAB:s planerade produktion av kritiska mineraler:

• Fosfor och sällsynta jordartsmetaller är kritiska mineraler enligt EU. De är bland annat viktiga för ekonomin, nödvändiga för en hållbar jordbruksproduktion och är en viktig råvara i till exempel elbilar och vindkraftverk.
• I de malmer som LKAB bryter för att producera järnmalm finns även fosfor och jordartsmetaller. LKAB utvecklar nu metoder för att utvinna dessa från det som idag blir gruvavfall och deponeras.
• I ett första steg utvinns apatitkoncentrat, genom att uppföra Apatitverk i Kiruna och Gällivare/Malmberget. Apatitkoncentratet vidareförädlas sen till fosfor, sällsynta jordartsmetaller och fluor vid en Industripark som anläggs i Luleå eller Skellefteå.
• Om allt går enligt plan kan LKAB från 2027 bli en betydande producent av kritiska mineraler för jordbruket och grön teknik. Produktionen kommer täcka 30 % av Europas behov av sällsynta jordartsmetaller, hela Sveriges behov av gips och 5 gånger Sveriges behov av fosformineralgödsel.

#boliden #gruva #lkab #samarbete
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0