Gruva
12:e februari 20132 min lästid

Svagare produktion sänkte Bolidens resultat

12:e februari 20132 min lästid
Svagare produktion sänkte Bolidens resultat
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Bolidens försäljningsintäkter för det fjärde kvartalet var 10 194 (9 716) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 818 (991) MSEK, exklusive omvärdering av processlager. För helåret 2012 var försäljningsintäkterna 40 001 (40 323) MSEK och resultatet uppgick till 3 941 (5 008) MSEK, exklusive omvärdering av processlager.   

–   Vi är inne i en period med låga halter i Garpenberg och i Aitik samt med förändringar i malmmixen i Bolidenområdet. Till detta har vi i kvartalet också haft en del produktionsstörningar i Tara och lägre marginaler i smältverken. Till det positiva hör att våra expansionsprojekt går enligt plan och att kostnadsutvecklingen, trots säsongsmässigt högre nivåer i kvartalet, ser bra ut, sammanfattar Bolidens vd Lennart Evrell.

Tillväxten i den globala industriproduktionen ökade något under årets sista kvartal, det gäller framför allt de kinesiska, men även de amerikanska fordons- och byggindustrierna. Efterfrågan på zink och koppar har återhämtat sig från låga nivåer vid början av 2012 till att i slutet av året hamna strax under nivåerna för 2011.

–   Marknaden fortsätter att utvecklas med måttlig dramatik. Metallefterfrågan är relativt svag men det är också utbudet, och priserna på våra huvudprodukter har därför hållits uppe väl. Biprodukterna har däremot haft en sämre utveckling vilket avspeglat sig i smältverkens resultat. Vår försäljning av metaller till den europeiska industrin är fortsatt stabil, säger Bolidens vd Lennart Evrell.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0