Gruva
18:e mars 20132 min lästid

Northlands nya lagerbyggnad i Narvik är i drift

18:e mars 20132 min lästid
Northlands nya lagerbyggnad i Narvik är i drift
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Northland skriver i ett pressmeddelande under måndagen att bolagets permanenta lagerbyggnad i Narvik är färdigställd och i drift. Lagerbyggnaden rymmer 210 000 ton järnmalmskoncentrat och är en nödvändig del för effektiv lastning av Bolagets produkt.

Arbetet omfattar kajanläggningar, byggnader för lossning och lagerhållning samt nya järnvägsspår och skeppslastare. Fagernes­terminalen beräknas vara färdigställd under tredje kvartalet 2013. Fram till dess används en tillfällig lösning för de självlastande fartygen av Supramax-typ som kan lasta mellan 45 000 och 60 000 ton.

– Det första fartyget lämnade Narvik den 25 februari 2013. Lastningen gick bra, men den då mycket begränsade lagerkapaciteten innebar att lastningen tog fjorton dagar och med­förde högre fraktkostnader. Den nya lager­byggnaden innebär att vi kan korta fartygens liggetid vid kaj till tre dagar och fraktkostnaden blir därmed lägre, säger Northlands logistikchef Willy Sundling.

– Peab NUF, Sandvik och alla underleverantörer gör ett bra arbete för att vi ska kunna ha anläggningen klar enligt den ursprungliga tidplanen. Nästa viktiga pusselbit är den tömningsanlägg­ning som vi räknar med att driftsätta i juli 2013. Med denna på plats kommer vi att kunna använda egna järnvägsvagnar och därigenom väsentligt höja fraktkapaciteten till Narvik. När sedan skepplastaren är på plats i augusti är anläggningen färdig för full produktion och kan då betjäna fartyg upp till 180 000 ton med tre till fyra dagars liggetid, säger Willy Sundling.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0