Gruva
25:e februari 20132 min lästid

Gruvbolag på frammarsch

25:e februari 20132 min lästid
Gruvbolag på frammarsch
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Nordic Iron Ore har under det fjärde kvartalet och under inledningen av 2013 nått viktiga framgångar. Borrkampanjer i Blötberget och Väsmanfälten under sommaren och hösten har slagit väl ut och resulterat i att bolaget nu har antagna mineraltillgångar på sammanlagt 170 Mton.

En avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn om framtida leveranser har slutits.
– Understryker det faktum att vårt projekt har en mycket starkt logistiklösning. Planen är allt jämt att starta järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor under senare delen av 2015, säger Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore i ett pressmeddelande.

Just nu jobbar gruvbolaget på en ”feasibility”-studie
– Ett viktigt led i detta arbete är bland annat process tester som kommer ligga till grund för att optimera process-layout, vilket också kommer styra kommande upphandling av anrikningsutrustning, fortsätter Christer Lindqvist

Christer vill vända den negativa inställningen till skandinavisk gruvindustri som skapats under de senaste sex månaderna.
– Vi har under det senaste halvåret sett gruvprojekt som inte uppnått de förväntade målen. Det är tråkigt för skandinavisk gruvindustri och skapar osäkerhet. Samtidigt är det nu vår uppgift att visa att vårt projekt har förutsättningar som skiljer sig väsentligt från dessa och att det är möjligt att framgångsrikt genomföra komplexa industriprojekt med hjälp av rätt organisation och kompetens parat med långsiktiga ägare.

– Detta bedömer vi vara avgörande för bolagets möjligheter att attrahera önskad anläggningsfinansiering inom den kommande 12-månadersperioden. Bolaget är alltjämt förberett för en marknadsnotering men styrelsen har, på grund av det osäkra läget på finansmarknaden, inte fattat beslut om tidpunkt för notering av bolagets aktie. Avslutar Christer Lindqvist

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0