Gruva
2 min lästid

De tar sig an underjordsgruvor

12:e juni 2012, 16:47
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

ABB:s verksamhet Minerals/Underground Mining och Atlas Copco Underground Rock Excavation i Sverige har tillsammans utvecklat ett innovativt mobilt integrationssystem mellan ABB:s System 800xA och Atlas Copcos olika maskiner under jord. Lösningen, som nu har installerats vid Atlas Copcos testgruva i Kvarntorp, Närke, erbjuder framtida operatörer av underjordsgruvor möjlighet till processtyrning samt att kunna få fram viktig processinformation.  

Idag hämtar gruvoperatörer avgörande processinformation via sensorer och automationssystem online för varje produkt- och processteg var för sig. I framtidens gruvor krävs en högre grad av integration mellan produkt- och processoptimering, underhållsplanering, miljökontroll, osv. via centrala styrfunktioner från ett gemensamt kontrollrum för att uppnå högsta möjliga prestanda hos gruvutrustningen under jord. Detta gäller såväl högre produktivitet som lägre energianvändning.

I detta system integreras viktiga driftsdata från Atlas Copcos borraggregat, lastare och gruvfordon med ABB:s processtyrsystem 800xA, vilket bidrar till bättre övervakning och utnyttjande av maskinutrustningen. Genom att följa maskinernas lokalisering och status samt aktuella driftsförhållanden under jord kommer systemet att förse gruvoperatörer med information som hjälper dem att fatta rätt beslut i rätt tid och därigenom optimera gruvdriften.

För att tillgodose kundernas krav och framtida behov på bästa sätt kommer Atlas Copco och ABB att fortsätta utveckla konceptet och tillföra ytterligare funktionalitet.

– Jag ser mycket positivt på det här samarbetet med Atlas Copco”, säger André Inserra, chef för ABB:s verksamhet Minerals, som ingår i division Process Automation.
– Båda företagen tillför sina kärnkompetenser i det gemensamma utvecklingsarbetet och detta kommer att skapa betydande mervärde för verksamheten under jord.

– I framtiden kommer gruvoperatörer att kräva kompletta, centrala informations- och styrsystem som optimerar användningen av våra maskinutrustningar under jord. Jag är övertygad om att det här projektet kommer att vara ett stort steg framåt när det gäller att optimera gruvprocesser under jord”, säger David Shellhammer, vd för Atlas Copco Underground Rock Excavation.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0