Sinoforest är ett skogsbolag som anklagas ha blåst upp intäkter och tillgångar. Pöyry utförde värderingen av skogstillgångarna.

Sinoforest-bluffen är nu en pågående rättstvist i Singapore. Pöyry är inte direkt inblandade men kan få skadeståndet utfärdat för att man genom avtalsbrott och vårdslöshet fördröjt upptäckten av bluffen.

En slutförhandling planeras att äga rum i Singapore mellan den 7 augusti och 3 oktober.

ÅF Pöyry har i en kommentar till Di sagt att ÅF var införstådda med rättsprocesserna när man köpte Pöyry.

ÅF Pöyry avslöjade skadeståndshotet mot Pöyry i samband med ett prospekt inför nyemissionen i mars. Sedan dess har blankningarna ökat rejält och uppgår till 2,8 miljoner aktier värda 481 miljoner kronor.