IndustriHögvärdigt nyttjande av den svenska skogen
19/02/2019 3min lästid

Högvärdigt nyttjande av den svenska skogen

19/02/2019 3min lästid
Högvärdigt nyttjande av den svenska skogen

Magnus Hallberg, vd för Processum. Foto: RISE Processum AB

“Det är en jättespännande fråga och utmaningen är just den”.

Framtidens Bioraffinaderi, så heter det regionala Vinnväxt-initiativet och centrum för skoglig bioraffinaderi-utveckling. Initiativet startade 2008 med bland annat en fras i täten: “Allt man kan göra av olja kan göras bättre av skog”. Idag, tio år senare har mycket hänt.

Initiativet Framtidens Bioraffinaderi involverar företag, offentlig sektor och universitet i Västernorrland- och Umeåregionen. Tillsammans siktar alla inblandade på att nå målet – att med skog och industrins restströmmar som råvaror möta dagens och framtidens energi- och klimatutmaningar.

– Det har varit en otrolig resa och det har hänt fantastiskt mycket i projektet, som verkligen är en triple helix samverkan. Både i våra projekt, forsknings- och innovationsmässigt. Vi ser att intresset har ökat. Det finns bland annat stort intresse kring att från restströmmar framställa gröna kemikalier, drivmedel och hållbart protein till fiskfoder. Flera stora EU-projekt har också startats som en direkt följd av aktiviteterna inom Vinnväxt-initiativet och gemensamt för dem är att alla syftar till att utveckla och kommersialisera produkter baserad på förnybar skogsråvara, berättar Magnus Hallberg, vd för Processum.

Initiativet går mot sitt slut till 2019. Magnus Hallberg är positiv och ser ljust på framtiden.

– Det är tydligt att det skett en förändring inom papper- och massaindustrin. Idag betraktar sig de flesta som bioraffinaderier och många har planer och pågående initiativ för att öka värdet av råvaran genom att nyttja en större del av de ingående komponenterna i veden till produkter. Begreppet bioraffinaderi var knappt myntat när vi startade 2008.

Finns potential i sidoströmmar

Hallberg berättar att papper- och massaindustrin redan utnyttjar skogsråvaran effektivt. Men däremot så finns det väldigt mycket sidoströmmar som inte har nyttjats fullt ut.

– Det kan dels vara olika process-strömmar. Bland annat skulle sockret som blir över, kunna användas till att producera kemikalier med hjälp av biotekniska metoder. Men även lignin, bark, grot och sågspån är råvaror som vi kan jobba mer effektivt med.

Sverige som ett rikt skogsland har stora möjligheter att påverka omställningen, lyfter Hallberg. Det är därför som initiativ som dessa är superviktiga.

– Att nyttja den svenska skogen så högvärdigt som möjligt är definitivt ett nyckelvärde i detta. Som land har Sverige en tradition av en stark, skogsbaserad industri. Den kan vi bygga vidare på. Det finns flera värdekedjor som är intressanta.

Lukrativ innovation

Men här ligger också en utmaning: hur behåller man lukrativitet i innovationens vagga? Hur ska man få industrin att investera i något nytt?

– Det är en jättespännande fråga och utmaningen är just den, vem ska investera? De bolagen som idag sitter på restströmmar har sällan intresse av att börja sälja relativt små kvantiteter av en ny produkt. Det kan ibland behöva utvecklas nya värdekedjeövergripande samarbeten och affärsmodeller för att man ska få till stånd innovationer och affärer från restströmmarna, säger Magnus Hallberg och fortsätter:

– Det finns även en utmaning med det som kallas grönt premium. Idag kan vi se att kunden är kanske mer villig att betala en extra krona för en förnybar plastpåse. Men problemet är att den kronan ofta stannar i handeln. Istället för att gynna producenten några steg upp i värdekedjan. Det finns en utmaning i att dessa komplexa värdekedjor ska dela på det här värdepremiumet så att det blir lönsamt nog för konkurrens.

Avslutningsvis knyter Hallberg ihop säcken med en överblick – ett behov av tydliga strategier mellan industri och stat.

– Det behövs tydliga och långsiktiga strategier. Det tycker jag att man ska satsa på. Men det känns som om att det börjar hända saker och jag tror att det är ett måste.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!