Industri
2 min lästid

Ett steg närmare för Boden Industrial Park

20:e oktober 2021, 07:05
Ett steg närmare för Boden Industrial Park
Vy över Svartbyn i Bodens kommun. Foto Mats Engfors/Fotographic
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Under tisdagen gick Bodens Kommun ut med sin detaljplan för Boden Industrial Park – ett 550 hektar stort markområde intill Norra Svartbyn, strax sydöst om Bodens tätort. Området är avsett för större etableringar med industriändamål och den plats där H2 Green Steel planerar uppföra en anläggning för produktion av grönt stål.

H2 Green Steels planer tar en stor del av området i anspråk men det finns annan mark i den aktuella detaljplanen som har till syfte att möjliggöra för fler större etableringar med industriändamål. Planen säkerställer bevarande av ett större naturområde och har god tillgång till grön el och närhet till befintlig infrastruktur, vilket skapar förutsättningar för att etablera ytkrävande, elintensiva näringar och verksamheter som bidrar till den gröna omställningen av befintlig tung industri. Detta framgår av ett pressmeddelande från Bodens kommun.

– Ett viktigt steg i förverkligandet och genomförandet av den samhällsomställning Boden genomgår. Det är en komplex men spännande process som skapar otroliga möjligheter men också utmaningar som vi måste omhänderta och det här och nu. Boden Industrial Park och H2 Green Steels planer på området kommer att göra Boden och den närliggande regionen attraktivt på ett helt nytt sätt. Samtidigt vill vi att bodensarna i allmänhet och invånarna i Norra Svartbyn i synnerhet, ska få ta del av det som nu sker. Därför är detaljplanprocessen och den efterföljande samrådsprocessen väldigt viktig, här vill vi vara så transparenta och lyhörda som bara möjligt säger Mats Berg, kommun- och näringslivschef.

H2 Green Steel ska producera 5 miljoner ton grönt stål innan år 2030. Syftet med företagets uppförande av anläggningen i Boden är att förädla Norrbottens råvaror, bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle och driva på för att förändra stålindustrin i grunden.

H2 Green Steel om satsningen i Boden:

“Att vi vill förlägga verksamheten i Svartbyn beror på att Boden erbjuder unika förutsättningar för grön stålproduktion. Tillgång till fossilfri energi till konkurrenskraftiga priser, tillgång till högkvalitativ järnmalm, lokal expertis, och närheten till hamnen i Luleå – tillsammans skapar allt detta en idealisk miljö.”

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0