Energi
3 min lästid

Förbjuder deponering av vindturbinblad

13:e oktober 2021, 06:45
Förbjuder deponering av vindturbinblad
Pressbild: Vattenfall
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Vattenfall har satt ett antal mål för hanteringen av uttjänta vindturbinblad med ett beslut om att omedelbart förbinda sig till ett förbud av deponering. Under det kommande årtiondet väntas ett intensivt arbete för att öka återvinningen av de material som används i turbinblad. Detta framgår av ett pressmeddelande.

Vattenfalls ambition är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, och ett steg mot detta mål är en betydande tillväxt inom vindkraft. För att säkerställa att tillväxten sker på ett hållbart sätt har bolaget ett stort fokus på att minska effekter på miljön och att hantera material och resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vattenfall har därför definierat ett antal mål för hur uttjänta vindturbinblad ska hanteras: 

  • Ett omedelbart beslut om att förbjuda deponering av uttjänta vindturbinblad från egna vindkraftsparker och ett åtagande om att återanvända, återvinna eller utnyttja 100 procent av alla uttjänta turbinblad 

  • Senast 2025 ska 50 procent av turbinbladen återvinnas 
  • Senast 2030 ska 100 procent av turbinbladen återvinnas 

– Det är inte längre acceptabelt att vindkraftsbranschen deponerar sitt kompositavfall, inte ens i de fall då landets egna lagstiftning medger detta. Det blir en stor utmaning att nå en återvinningsnivå om 50 procent fram till 2025 och 100 procent till 2030. Då storskaliga lösningar för de här utmaningarna  saknas i dagsläget krävs stora insatser för att det ska gå att infria detta långsiktiga mål. Vi kommer därför att delta i forskningsprojekt och tillhandahålla turbinblad för forskningsändamål för att främja teknisk innovation och testa mer avancerad återvinningsteknik, säger Eva Philipp, chef för miljö och hållbarhet på Business Area Wind.  

Som en del i arbetet för att uppnå detta mål stödjer bland andra Vattenfall forskning inriktad mot återvinning av kompositavfall och hur det återvunna materialet ska kunna användas i nya produkter. Därutöver kommer Vattenfall långsiktigt att fokusera på alla delar av den cirkulära ekonomin, till exempel främja möjligheten att konstruera vindturbinbladen på så vis att återvinning underlättas, något som skulle öka värdet på det återvunna materialet när bladen är uttjänta. 

– Hundraprocentig återvinning kräver gemensamma ansträngningar, och alla intressenter måste samarbeta. Vattenfall vill verkligen bidra till detta. Vindkraftbranschen fortsätter att växa och levererar allt mer fossilfri energi över hela världen, och Vattenfall vill verkligen främja en cirkulär ekonomi som minskar miljöbelastningen under produktens hela livscykel, säger Helene Biström, chef för Business Area Wind. 

Många faktorer påverkar möjligheten att återvinna allt material i vindturbinbladen, till exempel den tekniska utvecklingen, politiskt stöd och statliga stimulansåtgärder. För att driva på för en hållbar lösning för uttjänta vindturbinblad meddelar bolaget att Vattenfall kommer fortsätta att i allt högre grad engagera sig i branschövergripande diskussioner, både nationellt såväl som på EU-nivå. 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0