Sponsrad
3 min lästid

Digitalisering av byggbranschen driver nya arbetssätt

16:e juni 2021, 11:36
Digitalisering av byggbranschen driver nya arbetssätt
Sponsrad
Like 0

Digitaliseringen av byggbranschen tar nu allt större fart. BIM, Building Information Modeling, som är etablerat sedan länge och innebär metoder och processer för att hantera byggprojekt från skiss till förvaltning och är en av grundpelarna. Ritningar, tidplaner, dokumentation, statusuppdateringar med mera finns tillgängligt när och där användaren behöver dem och lika naturligt i datorn som i en smartphone. 

– När digitalisering nu tar fart på riktigt är det minst lika viktigt att använda rätt verktyg och modeller som att man har kunskap i hur de fungerar och därmed mer standardiserade arbetssätt. Att de som är iblandade i ett byggprojekt arbetar på ett liknande sätt gör att BIM blir den hävstångseffekt som vi vill att det ska vara, säger Martin Burrows, Business Area Director på Symetri.

Martin Burrows Symetri
Martin Burrows Symetri

Symetri som främst stöttar konsulter – som i sin tur arbetar på uppdrag av till exempel ett byggföretag eller Trafikverket – ser tydligt att de kunder som parallellt med sin investering i programvaror också investerar i kompetensutveckling inte bara ökar kunskapen inom bolaget, de blir effektivare och levererar högre kvalitet och får nöjdare kunder i slutändan.

– Det är tydligt att ett digitalt arbetssätt gör projekten smidigare. Med fler och fler yngre medarbetare i branschen kommer ett ökat intresse för att arbeta digitalt och en ökad förståelse av värdet. Ett byggprojekt löper ofta under lång tid med flera faser och omsätter många olika personer. Därför är det av största vikt att alla arbetar på ett standardiserat sätt.

Och han fortsätter

– För vår del innebär detta att ett satsningsområde är e-learning, att göra kompetensutveckling tillgängligt på enkelt sätt, när användaren behöver det. Den feedback vi hittills har fått från våra kunder är att de nu kan skala upp och ge alla involverade tillgång till stöd och kunskap under projektets gång. Vår vision är att e-learningen ska finnas lätt tillgänglig i var mans hand.

Ett växande område som Martin Burrows nämner i sammanhanget är Digital Twins, digitala tvillingar. Det kan enklast beskrivas som en noggrann digital representation av något fysiskt som antingen befinner sig i ett designskede, är under konstruktion eller existerar fysiskt.

– Detta ökar allt mer används inom flera olika branscher. Genom att redan i ett designskede bygga modeller, göra simuleringar, använda VR och Augumented reality, sätta parametrar och förbereda för sensorer i den kommande slutprodukten, kan man simulera hur man optimerar en miljövänlig stadsdel eller hur kommande förvaltning ska ske.

Digital Twins är ett brett begrepp och kan sägas ha vissa likheter med BIM, men innehåller mycket mer data. Inte ”bara” om skeden en pågående byggnadsprocess. En tänkt vinst med digitala tvillingar är – förutom simuleringar som ska leda fram till exempelvis en miljövänlig stadsdel eller en optimerad vindkraftspark – även stöd i kommande förvaltnings- och underhållfas.

– Enkelt förklarat kan man nu återanvända och koppla samma digitala modeller, till slutprodukten. Det vill säga den fysiska verkligheten. Till exempel data från sensorer till styrning, övervakning och uppföljning.

Ytterligare ett steg som Martin Burrows nämner är automatiserade designprocesser. Det handlar grundläggande om att på olika sätt återanvända utfört arbete för att spara konstruktionstimmar.

Klicka här för att läsa mer om våra kurser och utbildningar.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0