Transaktion
2 min lästid

Estea säljer för miljarder – blir delägare

12:e december 2023, 11:51
Estea säljer för miljarder – blir delägare
Johan Eriksson Rydermark. Bildkälla: Estea.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Estea Omsorgsfastigheter och Slättö Core+ har ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal som innebär att Slättö Core+ förvärvar Estea Omsorgfastigheters samtliga fastigheter för ca 2 847 MSEK före transaktionsomkostnader, latent skatt och övriga avdrag genom förvärv av samtliga aktier i Estea Omsorgsfastigheter HoldCo AB.

Överlåtelsen är villkorad dels av godkännande från befintliga banker i Estea Omsorgsfastigheter, dels av godkännande från investerare i Estea Omsorgsfastigheters fondandelar genom kommande investerarmöte. Frånträdet av aktierna i Estea Omsorgsfastigheter HoldCo AB beräknas ske i mitten av februrari 2024.

Efter överlåtelsen når Slättö Core+ en balansomslutning om ca 10 000 MSEK. Den nordiska fastighetsportföljen i Slättö Core+ utgörs av samhällsfastigheter, bostadsfastigheter samt lager- och logistikfastigheter.

Som en direkt följd av överlåtelsen kommer Estea Omsorgsfastigheters verksamhet att vara koncentrerad, men inte begränsad, till ett långsiktigt delägande i Slättö Core+. Verksamheten i Estea Omsorgsfastigheter kommer även fortsättningsvis att omfatta direkta- och indirekta investeringar i andra fastigheter och fastighetsbolag och bibehåller genom investeringen en tydlig exponering inom samhällsfastigheter.

– Den senaste tidens räntehöjningar har för oss likt andra fastighetsbolag haft en betydande negativ inverkan på vår verksamhet. Genom försäljningen och vårt påföljande delägande i Slättö Core+ blir Estea Omsorgsfastigheter delägare i en större och diversifierad fastighetsportfölj som har goda förutsättningar att utvecklas väl de kommande åren. Detta är en strategisk förflyttning och vår bedömning är vidare att den finansiella stabiliteten för Estea Omsorgsfastigheter efter affärens genomförande kommer att förbättras jämfört med idag. Nu ser vi fram emot att tillsammans med Slättö jobba vidare med förvaltningen och utvecklingen av våra fastigheter, säger Johan Eriksson Rydermark, Styrelseordförande på Estea AB.

#estea #slättö #slättö core plus
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0