Fastighet
1 min lästid

Fastighetsjätte förvärvar lägenheter för 735 miljoner

26:e september 2016, 07:57
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Heimstaden AB (publ) koncernen slutför, genom det med Alecta, Ericsson och Sandvik delägda dotterbolaget Heimstaden Bostad AB, det tidigare annonserade förvärvet av ett bostadsfastighetsbestånd i Växjö.

Beståndet, som är beläget i Campus och Teleborg i Växjö, omfattar totalt 1 038 lägenheter och har en uthyrbar yta om ca 59 520 kvadratmeter. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 735 miljoner kronor vilket motsvarar ca 12 400 kr per kvadratmeter, Tillträde är planerat den 1 december 2016.

Beståndet är fullt uthyrt och har en genomsnittlig bostadshyra uppgående till 990 kr per kvadratmeter.

Förvärvet kommer att ske i bolagsform och finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med koncernens finanspolicy.

– Vi har varit verksamma i mindre skala i Växjö sedan ett antal år och har nu äntligen kunnat komplettera med ett fint bestånd i två attraktiva stadsdelar, säger Patrik Hall, VD Heimstaden. 

#fastighetsförvärv #förvärv #heimstaden #lägenheter #växjö
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0