Fastighet
1 min lästid

Nyfosa gör miljardaffär

11:e juli 2024, 08:00
Nyfosa gör miljardaffär
Stina Lindh Hök. Bildkälla: Nyfosa.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Samfosa AS blir därefter ett helägt dotterbolag till Nyfosa. Stängning är planerad att ske i september 2024.

Köpeskillingen motsvarar ett fastighetsvärde runt 1 445 miljoner kronor.

Samfosa kommer i samband med transaktionen att avyttra ett hotell, en projektfastighet och fyra delägda bolag till Ringmuren AS för cirka 132 miljoner kronor.

Efter transaktionerna kommer Nyfosa att äga nio fastigheter i Skien, Porsgrunn och Horten, söder om Oslo, med en total uthyrningsbar yta på 97 000 kvadratmeter med lokaler för kontor, handel, lager och lätt industri. Det årliga hyresvärdet uppgår till 114 miljoner kronor och uthyrningsgraden uppgår till 92 procent. Den genomsnittliga återstående hyrestiden är fem år. Nyfosa kommer även att ta över den befintliga förvaltningsorganisationen i Norge.

– Med den här transaktionen stärker vi Nyfosas kassaflöde samtidigt som vi ökar vår flexibilitet att agera i Norge, kommenterar Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

#nyfosa #samfosa
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0