Fastighet
1 min lästid

Fastighetsförvärvaren säkrar 2,4 miljarder

7:e maj 2024, 16:36
Fastighetsförvärvaren säkrar 2,4 miljarder
Thomas Sipos. Bildkälla: Revelop.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Det handlar om totalt 70 000 kvadratmeter, motsvarande 1 miljard kronor i fastighetsvärde.

– Jag är väldigt glad och tacksam över förtroendet från både befintliga och nya investerare. Att vi trots det mycket utmanande klimatet för kapitalanskaffningar under relativt kort tid har lyckats resa vårt största fond hittills visar på stor tilltro för oss och vår affärsidé, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

En av transaktionerna gäller ett portföljförvärv från Castellum till ett värde på cirka 900 miljoner kronor.

– Dessa förvärv är ett resultat av vår proaktiva investeringsstrategi, marknadskännedom och fokus på utvalda delmarknader. Vi söker aktivt efter fastigheter med värdeskapandepotential på delmarknader med stark strukturell tillväxt. Vi fortsätter nu att aktivt leta nya investeringar och förvärva underförvaltade tillgångar, säger Thomas Sipos.

#revelop
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0