Fastighet
4 min lästid

Vd-intervjun: "Partnerskapet är det nya ledarskapet"

3:e maj 2024, 09:40
Vd-intervjun:
Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare. Bildkälla: Stockholms Handelskammare.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Branschaktuellt frågar Andreas Hatzigeorgiou vad det är som driver honom.

– Min drivkraft handlar väldigt mycket om att göra skillnad. Både att verka för att bygga starka bolag och få människor att växa i dem men också att göra skillnad för det bredare samhället.

Han pekar ut tre saker som dramatiskt påverkar oss i den tid vi lever i. Klimatutmaningen, ny teknik och ett krig några timmar från Sverige.

– När vi befinner oss i det här formativa skedet och förändringarna sker – att vara med och göra skillnad på riktigt, det driver mig.

Hur känner du att du kan göra det?

– I Handelskammaren och den här rollen har jag hela tiden strävat efter att vara en brobyggare. Det skulle jag nog säga kännetecknar hela mitt professionella liv – att bygga broar.

Mellan nuet och framtiden, idéer och verklighet, näringslivet och den offentliga sfären och akademin. Men också mellan branscher.

– I Handelskammaren har vi försökt se till att inte industrin arbetar i ett stuprör, den finansiella världen i ett annat, samhällsbyggnadssektorn i ett tredje och handeln i ett fjärde. Vi har försökt få till de partnerskap som behövs för att dela kunskaper och erfarenheter och få till åtgärder som gör samhället mer hållbart, innovativt och mer motståndskraftigt.

Nya rollen

När Andreas Hatzigeorgiou nu går in i en ny roll ser han fram emot att fortsätta arbetet med att bygga broar men på ett mer handfast sätt.

– Att se till att nästa generations städer blir byggda. Att med smart och ny teknik få till bättre byggnader och en bättre närmiljö. Jag tror det är nödvändigt för att vi ska lyckas med de tre stora förändringar som nu sker med klimatet, teknikrevolutionen och kriget. Vi behöver intensifiera arbetet med att bygga bättre som gör att samhället kommer till sin fulla rätt.

Han tar exempel från studier som gjorts om hur snabbt digitaliseringen gick under pandemin.

– Det satte fart på beteendeförändringar. Hur människor ser på sina städer, sitt resande, vad man värdesätter i form av arbete och fritid.

Andreas Hatzigeorgiou menar att även kriget och klimatet gör att vi behöver vara modiga, tänka nytt och utmana gamla sanningar. Nyligen var han med och publicerade en bok om nästa generations städer.

– De måste vara hållbara, motståndskraftiga och smarta. Med smarta menar vi tekniskt orienterade. Vad vi ser är att vare sig städer än så länge och inte heller företag har ställt om utifrån de utmaningar som finns. De tar inte heller tillvara de möjligheter vi har.

Inte förlora hoppet

Därför ser han att det är så mycket vi kan göra. Tillsammans.

– Jag tror att vi måste vara hoppfulla. Jag tror hopplösheten leder till apati och handlingsförlamning. Det är minst lika farligt som klimatutmaningar och krig i sig. Det är när människor och samhällen förlorar hoppet om en ljusare framtid – det är då de nödvändiga åtgärderna inte blir av. Vi måste ha en vision om en framtid som är ljusare än dåtiden och nutiden.

Fast vi får inte vara naiva.

– Det som gjorts fram tills idag och de insatser som nu ligger på bordet för att hantera klimatkrisen och säkerhetsläget i Europa är inte tillräckligt. Jag är hoppfull om framtiden men det kommer inte att ske av sig självt. Det behövs ytterligare åtgärder, mod, nytänkande och ledarskap för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart och klimatsmart samhälle som är motståndskraftigt.

Vad skulle du vilja ha varit med och åstadkommit inom tio år?

– Jag vill ha varit med om att skapa nästa generations innovativa, hållbara och motståndskraftiga stad och samhälle. Det är hela min gärning, säger Andreas Hatzigeorgiou.

– Visionen som jag skulle vilja vara med och förverkliga är att ställa om.

Han menar att det är nu vi behöver ställa om. Det är nu vi ser konsekvenserna av klimatkrisen, av den nya geopolitiska säkerhetspolitiska situationen i omvärlden och det är nu AI-revolutionen påbörjas.

– Förmodligen har vi redan nästa år AI som är smartare än en enskild människa. Jag vill få vara med om att vi ställer om och återuppfinner våra städer och vårt samhälle och få bidra positivt över tid för att klara av det.

– Jag tror ingen kan göra allt. Det behövs partnerskap och en öppenhet och att man jobbar tillsammans. Det tror jag är framtiden. Partnerskapet är det nya ledarskapet – annars kommer det inte att gå att bygga broar.

#projektengagemang #stockholms handelskammare
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0