Fastighet
1 min lästid

Corem avbryter två affärer

11:e december 2023, 12:23
Corem avbryter två affärer
Rutger Arnhult, VD vid Corem. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT Nyhetsbyrån.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Affärerna avser avyttring av två kontorsfastigheter i Köpenhamn till ett underliggande fastighetsvärde om 3,9 mdkr samt avyttring av 24 logistikfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 1,2 mdkr. Frånträden har gjorts den 29 respektive 30 november.

De två andra avsiktsförklaringarna som kommunicerades har ej resulterat i avtalade avyttringar utan avslutats. Fortsatt pågår det proaktiva transaktionsarbetet i syfte att stärka balansräkningen och frigöra kapital för 2024 års obligationsförfall.

”I dagens transaktionsmarknad är det naturligt att inte alla transaktioner kommer i mål. Vi har ersatt dessa avbrutna affärer med ett antal nya nu pågående affärsdiskussioner och kommer genom selektiva avyttringar stärka vår balansräkning samt frigöra medel för lösen av våra obligationsförfall. Vi upplever att det finns en väl fungerande transaktionsmarknad. Hittills under året har vi nu genomfört 24 affärer, med ett brett spektrum av köpare och fastighetstyper”, säger Rutger Arnhult, VD på Corem.

#corem #corem property group #köpenhamn
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0