Fastighet
2 min lästid

Heba säljer fyra fastigheter till Resinova

3:e juli 2023, 07:25
Heba säljer fyra fastigheter till Resinova
Bildkälla: Heba.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Köpeskillingen för aktierna är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 760 miljoner kronor. Det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet är i linje med den externa värderingen per sista mars 2023. Rabatt för latent skatt om 5,15 procent har lämnats i transaktionen. Affären är villkorad av säkerställande av dennes finansiering.

Försäljningen utgör ett led i att stärka Hebas finansiella ställning. Fastigheterna är färdigställda under 2021/2022. Med försäljningen förbättras belåningsgraden med drygt 2 procent. Försäljningen har, till följd av återföring av uppskjuten skatt, en positiv resultatpåverkan om cirka 26 miljoner kronor för Heba.

– Genom försäljningen förbättrar vi Hebas finansiella styrka ytterligare och bygger ett starkt skydd om den allmänna negativa ekonomiska utvecklingen på marknaden skulle fortsätta under lång tid. Med transaktionerna skapar vi dessutom en beredskap att snabbt kunna agera när konjunkturen vänder, säger Patrik Emanuelsson VD Heba Fastighets AB.

Fastigheterna omfattar 396 lägenheter om totalt 18 379 kvm, 170 kvm lokaler samt 143 parkeringsplatser.

– Vi är glada över att vi har nått en överenskommelse om ytterligare förvärv från en välrenommerad och seriös ägare som Heba. Genom denna affär adderar vi kvalitativa och hållbara fastigheter till våra geografiska kluster, säger Henrik Jussi-Pekka, vd på Möller & Partners samt medgrundare till Resinova Bostads AB.

Lindahl har varit juridisk rådgivare till säljaren. Foyen Advokatfirma har varit juridisk rådgivare och JLL teknisk rådgivare åt köparen.

#heba #nyköping #resinova #resinova bostads ab #uppsala #vallentuna
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0