Fastighet
2 min lästid

C&W: "Sämre innan det blir bättre"

9:e mars 2023, 10:52
C&W:
Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory vid Cushman & Wakefield. Bildkälla: Cushman & Wakefield.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Resultaten från undersökningen visar att det finns en negativ syn på efterfrågan från hyresgäster inom de största segmenten. Dessutom har en dekompression av avkastningskraven registrerats under det senaste kvartalet, och denna utveckling förväntas fortsätta under de kommande sex månaderna inom alla sektorer.

Trots dessa hotande utmaningar verkar investerare inte avskräckas av det negativa marknadssentimentet. Istället planerar många investerare att utöka sina portföljer ytterligare. En stor del av de tillfrågade förväntar sig också att avkastningen för logistik-/industri- och detaljhandelssegmenten börjar stabiliseras under de kommande sex månaderna.

– Den senaste upplagan av ”Investor Survey” har klargjort att ytterligare avkastningsdekompression förväntas på marknaden, samtidigt som synen på hyresgästers efterfrågan fortfarande är negativa. Däremot verkar betydelsen av hållbarhet öka med varje ny undersökning, då fler investerare inför krav på hållbarhetscertifieringar som en del av sina formella investeringsförutsättningar, säger Michal Toporowski, Senior Research Analyst på Cushman & Wakefield.

Ökade transaktionsvolymer i Q2

Denna utgåva av undersökningen syftar till att ge en förståelse för vilket fastighetssegment som anses vara mest påverkat av de förändrade marknadsförhållandena. Dessutom, vilket segment som kommer att möta den högsta vakansrisken och vilket segment som anses ha den bästa potentialen för hyrestillväxt.

– Resultatet visar på att marknadsläget kommer att bli sämre, innan det blir bättre. Det finns ett antal hinder som vi måste ta oss över. Det är dock i tuffa tider som möjligheter för bra affärer uppstår varför det är lönt att fokusera på det positiva i undersökningen. Vi noterar en något mindre negativ syn på förutsättningarna för finansiering, värdeutveckling på sex månaders sikt samt en ökad aptit på att utöka sin portfölj. Köparnas och säljarnas prisförväntningar är inte längre lika långt ifrån varandra och Cushman & Wakefield bedömer att transaktionsvolymen kommer att öka markant under andra kvartalet, säger Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory.

#cushman & wakefield
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0