Fastighet
2 min lästid

Vasakronan med starkt 2022

3:e februari 2023, 13:48
Vasakronan med starkt 2022
Johanna Skogestig, VD vid Vasakronan. Bild: Vasakronan.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Hyresintäkterna ökade med 10 procent (6) till totalt 8 167 mkr (7 425 för 2021). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6 procent (2).

Nyuthyrningar har gjorts av 159 000 kvadratmeter (124 000) med en årshyra på 915 mkr (592).

Dock meddelas att tyrelsen föreslår årsstämman att ingen (4 000 mkr) utdelning lämnas.

– Vi redovisar ett stabilt resultat i den underliggande verksamheten, säger Johanna Skogestig, VD.

– Med anledning av det osäkra marknadsläget har fastighetsvärdet minskat under andra halvåret. Samtidigt har vi hållit en hög uthyrningstakt och flera stora projekt gått in i förvaltning under året vilket påverkar kassaflödet positivt. Detta i kombination med att vi har fastigheter i lägen som efterfrågas, starka finanser och dedikerade medarbetare gör att vi är väl positionerade även i en mer utmanande marknad.

Andra nyckeltal:

  • Nettouthyrningen uppgick till 279 mkr (-56) för helåret.
  • Prisförändringen vid omförhandlingar blev i genomsnitt 5 procent att jämföra med 8 procent föregående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 1 078 mkr (1 326) genomförts under perioden.
  • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 91,2 procent (91,4). Vakansen förklaras till 1,2 procentenheter (1,1) av vakanser i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.
  • Driftöverskottet ökade med 8 procent (7) till totalt 5 968 mkr (5 533). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 3 procent (2).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 481 mkr (4 193) en ökning om 7 procent (11).
  • Värdeförändringen på fastigheterna uppgick till 4 917 mkr (15 255) motsvarande 2,8 procent (9,5). För fjärde kvartalet uppgick värdeförändringen till -6 111 mkr (7 176) motsvarande -3,1 procent (4,2) till följd av höjda bedömda avkastningskrav. Fastighetsbeståndets värde uppgick därmed till 188 mdkr (182) vid periodens utgång.
  • Värdeförändringen på finansiella instrument blev 1 291 mkr (938) till följd av uppgång i längre marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 8 465 mkr (16 359).
#årsredovisning #delårsrapport #skanska
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0