Fastighet
2 min lästid

Svenska Nyttobostäder VD slutar

31:a januari 2023, 10:54
Svenska Nyttobostäder VD slutar
Bildkälla: Svenska Nyttobostäder.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Styrelsen har utsett Fredrik Arpe till tillförordnad verkställande direktör.

Som kommunicerades den 20 januari 2023 står bolaget inför förändringar i bolagets kapitalstruktur såväl som förändringar i sin verksamhet. Bland annat kan bolaget komma att förvärva ett antal byggrätter för vidareutveckling inom bolagets regi.

Mot bakgrund härav har styrelsen och Tommy Johansson kommit överens om att Tommy Johansson ska lämna posten som verkställande direktör i bolaget. Fredrik Arpe kommer att inträda som tillförordnad verkställande direktör tills vidare, skriver bolaget.

– Det har varit fantastiskt roligt och spännande att få leda Svenska Nyttobostäder från starten för drygt fem år sedan och på dess resa till självständigt noterat bolag. Bolaget går nu in i en ny fas och det är dags att lämna över stafettpinnen och jag gör det med stolthet över vad vi hittills åstadkommit. Jag ser fram emot att följa bolagets fortsatta utveckling, säger Tommy Johansson.

Fredrik Arpe, född 1969, har erfarenhet av såväl fastighetsförvaltning som bostadsutveckling och har en bakgrund bland annat som verkställande direktör för ett antal bolag inom branschen, bland annat i Byggvesta, Småa och Järntorget.

Kan bli långsiktig VD

Fredrik Arpe kommer närmast från ALM Equity där han sedan 2021 är affärsområdeschef för affärsområdet förvaltning och vice verkställande direktör. Fredrik Arpe valdes in i Svenska Nyttobostäders styrelse i maj 2022.

–Bolaget kommer sannolikt att framöver genomgå en rad förändringar både avseende kapitalstruktur och verksamhet. Vid sidan om redan tillträdda och kommande tillträden av färdiga förvaltningsfastigheter kan bolaget komma att tillföras byggrätter som ska projektutvecklas till färdiga förvaltningsfastigheter under kommande år. Det är en ny och spännande fas i bolagets utveckling som nu inleds, säger Fredrik Arpe.

Styrelsen och Fredrik Arpe kommer under våren att diskutera huruvida rollen ska vara en långsiktig lösning eller om en rekryteringsprocess ska inledas.

För mer information:

#svenska nyttobostäder
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0