Digitalisering
2 min lästid

Fastighetsjättar tar initiativ för hållbara leverantörer

24:e januari 2023, 09:09
Fastighetsjättar tar initiativ för hållbara leverantörer
Teresa Mattisson, hållbarhetschef vid Corem. Bildkälla: Corem.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Fastighetsbranschens Initiativ för Hållbara Leverantörsled (även benämnt som FIHL), initierades år 2020 i syfte att utveckla en samordnad leverantörsuppföljning och enat tillvägagångssätt för en effektiv uppföljning av hållbarhetsaspekter för leverantörer till fastighetssektorn.

Nu är projektet redo att lanseras och fler fastighetsbolag bjuds in till att delta enligt en tydlig metodik som utgår från en gemensam enkätuppföljning. Målsättningen är att kunna klassificera leverantörer utifrån olika riskfaktorer, men även premiera de som ligger i framkant vad gäller hållbarhetsfrågor.

Bakom initiativet står fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Corem Property Group, Fabege, Hufvudstaden, Humlegården och Position Green.

– Vi delar alla ett långsiktigt mål om att det inte ska förekomma någon form av fusk, brott eller överträdelser vad gäller arbetsvillkor och miljö i vår bransch, säger Teresa Mattisson, hållbarhetschef på Corem.

Målet med samarbetet är att stärka branschens gemensamma hållbarhetsfokus och skapa synergier mellan olika aktörers hållbarhetsarbete. Det råder en tydlig samsyn mellan de anslutna fastighetsbolagen.

– Vi fastighetsägare är eniga om att hållbara leverantörer i branschen inte är en konkurrensfråga utan något som gynnar alla inblandade aktörer, fortsätter Dick Larsen, inköpschef på Fabege.

Digital insamling

Hållbarhetsuppföljningen görs i samarbete med Position Green, vars digitala produkt används för att samla in, konsolidera, strukturera och visualisera information i syfte att bedöma leverantörernas hållbarhetsarbete.

– Vi på Position Green tror att samarbete mellan aktörer är en förutsättning för att kunna öka näringslivets omställningstakt. Att sex av Sveriges största fastighetsägare nu tagit fram ett gemensamt ramverk för leverantörsuppföljning visar att det går, konstaterar Agnes Holm Hedberg, Sustainability Platform Manager på Position Green.

Gemensamt för medlemmarna i initiativet är att de är fastighetsbolag med stora kommersiella fastighetsbestånd i Stockholmsregionen.

#amf fastigheter #atrium ljungberg #corem #fabege #hufvudstaden #humlegården #position green
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0