Fastighet
1 min lästid

Sagax säljer fastigheter för 2 miljarder

20:e december 2022, 15:24
Sagax säljer fastigheter för 2 miljarder
David Mindus, VD Sagax. Bildkälla: Sagax.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Köpeskillingen överstiger bokfört värde med 15,6 miljoner euro, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Köpare är Coop Group, ett av Schweiz största detalj- och grossistföretag

Affären innefattar 36 fastigheter i Spanien.

Coop Group, ett av Schweiz största detalj- och grossistföretag, är via dotterbolag hyresgäst i fastigheterna som omfattar 163 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 2,8 år. Hyresvärdet beräknas till 11,8 miljoner euro för 2023.

Attraktivt pris

Försäljningen genomförs som fastighetsöverlåtelser. Köpeskillingen är inte föremål för justering för så kallad ”latent skatt” eller på annat sätt. Transaktionen beräknas medföra en skattekostnad för Sagax om 2,1–3,4 miljoner euro. Frånträde beräknas ske under 2023.

– Sagax är en långsiktig investerare men Coop Group vill av strategiska skäl äga fastigheterna. Överenskommet pris och villkor i övrigt bedömer vi är attraktiva för Sagax aktieägare och det är vår ambition att kunna återinvestera köpeskillingen till högre riskjusterad avkastning, säger David Mindus, verkställande direktör, AB Sagax.

#david mindus #sagax #spanien
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0