Fastighet
1 min lästid

SLP köper stor anläggning i Helsingborg

8:e december 2022, 11:30
SLP köper stor anläggning i Helsingborg
Långeberga i Helsingborg. Bildkälla: SLP.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Nuvarande uthyrningsbara yta uppgår till cirka 15 700 kvm, varav merparten är kylda ytor. I fastigheten finns flera hyresgäster med en genomsnittlig kontraktstid om 7,5 år. Årshyran 2023, som är fullt indexreglerad, uppgår till cirka 13 mkr.

– SLP fortsätter att växa i Helsingborg – årets logistikstad enligt branschen. Vi får en fastighet med stabila hyresgäster i olika branscher och möjlighet att expandera i ett mycket attraktivt logistikområde. I det korta perspektivet ska vi investera i energibesparande åtgärder för att sänka vår miljöbelastning och öka egenproduktionen av förnybar energi. På fastigheten finns även utrymme för till- och nybyggnad vilket skapar möjlighet för oss att utveckla fastigheten tillsammans med befintliga och framtida hyresgäster, säger Peter Strand, VD på SLP.

Fastigheten, byggd 1988 och senast tillbyggd 2018, förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 133 mkr från säljaren Mäster Grön ekonomisk förening. Transaktionen finansieras med säkerställd bankfinansiering och egna medel.

#helsingborg #slp
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0