Fastighet
2 min lästid

Rapport: Mörkt för fastighetsbranschen

25:e november 2022, 10:08
Rapport: Mörkt för fastighetsbranschen
Genrebild: Pixabay
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Jämfört med för ett år sedan då sektorn värderades till en massiv premie på 73 procent ser vi nu en rabatt på 17 procent i genomsnitt, och bolagen har blivit nettosäljare på marknaden, enligt den nya rapporten Pangea Listed Overview.

– Efter mer än ett decennium av att ha varit en av de starkaste sektorerna på den nordiska aktiemarknaden står fastigheter inför en betydande nedgång. I princip alla fastighetssektorer påverkas negativt och värderas till rabatt, förutom logistik, säger Mikael Söderlundh, chef för Research och partner på Pangea Property Partners.

Från rekordpremie till rabatt

Den nordiska aktiemarknaden har under året haft en avkastning på -16 procent exklusive utdelning med fastighetssektorn som ett tydligt ankare med en negativ avkastning på -43 procent.

Nedgången är delvis driven av högre skuldkostnader och finansieringsrestriktioner, särskilt kopplade till obligationsmarknaden. Dessutom finns en osäker prisbild.

– I aktuella transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna är ännu inte justerade. Detta är något investerarna ser igenom när de prissätter börsaktier, men det kan bli en trovärdighetsfråga och göra utländska investerare mer benägna att investera på andra marknader, säger André Lundberg, Head of Corporate Finance och Partner på Pangea Property Partners.

Stora skillnader mellan länder och segment

Landsmässigt varierar värderingen från 50 procent rabatt i Norge till 12 procent rabatt i Sverige. Fastighetsaktierna i Danmark och Finland värderas till 14 respektive 38 procents rabatt. Som en konsekvens har de börsnoterade bolagen i Norden blivit nettosäljare på den nuvarande marknaden, från att vara stora nettoköpare förra året.

Logistik är det enda segmentet som fortfarande värderas till en premie. Men om man tittar på aktiekursutvecklingen 2022, har de mest motståndskraftiga sektorerna varit hotell och detaljhandel som sjunkit -8 respektive -20 procent.

Nästan hälften av börsvärdet svepte bort

Det finns för närvarande 48 fastighetsbolag noterade på den nordiska huvudlistan, värderade till 17 procents rabatt, och ytterligare 32 fastighetsbolag noterade på alternativlistorna, värderade till 21 procents rabatt.

Det totala börsvärdet uppgår till 62 miljarder euro med Sverige som den största marknaden som står för 80 procent av regionens börsvärde, jämfört med förra årets siffror på 109 miljarder euro och 87 procent.

Endast två fastighetsbolag har gått på börs under 2022, Emilshus och Svensk Logistikfastighet, jämfört med tio bolag 2021, enligt rapporten.

Pangea Listed Overview är en rapport som täcker alla noterade fastighetsaktier i Norden, inklusive alternativlistorna. Rapporten publiceras en gång per år av den nordiska fastighetsrådgivaren Pangea Property Partners.

#pangea property partners
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0