Fastighet
3 min lästid

Fastighetsmässans hållbarhetspartner: "Med en samlad kraft kan vi påverka branschen"

21:a oktober 2021, 08:05
Fastighetsmässans hållbarhetspartner:
Therese Borg, strategisk kommunikatör och teamledare för medlemsstöd hos HBV och Ville Gruner, teamledare för affärsavdelningen hos HBV.
Rebecca Bornlid Lesseur Rebecca Bornlid Lesseur
Like 0

Allt fler fastighetsbolag börjar intressera sig för att köpa varor på ett sätt som bidrar till minskad klimatpåverkan. Den ekonomiska föreningen HBV har funnits sedan 1952 och är i dag inköpsspecialister gällande fastighetsrelaterade produkter. I år har de en aktiv roll på Fastighetsmässan.

HBV är en inköpsfunktion, helägd av 374 medlemsbolag som i främst består i Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. De arbetar aktivt utifrån hållbarhetsperspektivet i deras samarbete med Sveriges allmännytta och Klimatinitiativet.

– Det är en väldigt het fråga nu och något som våra medlemmar arbetar väldigt intensivt med. En utmaning under pandemin har även varit råmaterial- och komponentbrist vilket har lett till att frågan om hållbara logistik- och försörjningskedjor fått stort utrymme i debatten. Fastighetsmässan är ett fantastiskt tillfälle för fastighetsägare, förvaltare och leverantörer att mötas och nätverka kring dessa mycket viktiga hållbarhetsfrågor, säger Therese Borg, strategisk kommunikatör och teamledare för medlemsstöd hos HBV.

Klimatinitiativets syfte är att minska utsläppen, där ett av huvudmålen är att minska energianvändningen till 2030. Detta är något som HBV arbetar aktivt med i upphandlingar mellan medlemmar och leverantörer.

– Som inköpsfunktion har vi en möjlighet att styra mot en mer hållbar utveckling genom att ställa relevanta klimatkrav i våra upphandlingar, till exempel krav på fossilfria transporter. Vi har en nära dialog med marknaden och dess leverantörer för att säkerställa att våra krav håller en rimlig nivå och därmed inte riskera att anbud uteblir. Genom att våra medlemmar också tänker mer klimatsmart vid avrop av varor och tjänster, bland annat genom att samordna sina beställningar, så bidrar det till minskat antal transporter, säger Therese Borg.

En het fråga

HBV knyter ihop affären mellan bostadsbolagen och leverantören. Genom HBV får medlemmarna bland annat volymfördelar, färdiga avtal och uppföljning vid användandet av avtalen.

HBV är Fastighetsmässans hållbarhetspartner. I år kommer de att ha ett HBV-torg på mässan för att deltagare och leverantörer lätt ska kunna komma i kontakt med varandra.

– Vi deltar i mässan för att träffa våra medlemmar och branschens olika aktörer. Vi behöver träffas för att föra dialog och tillsammans hitta vägen till långsiktigt hållbara affärer säger Ville Gruner, teamledare för affärsavdelningen hos HBV.

HBV kommer ha ett seminarium och delta i en paneldebatt, båda med fokus på hållbarhet. Seminariet handlar om hur man genom att mäta sina köp och veta klimatpåverkan på produkterna, kan påverka verksamhetens klimatspendering och styra inköpen mer hållbart. Både Therese Borg och Ville Gruner berättar att ett viktigt redskap för att arbeta mot ökad hållbarhet är just medvetenhet och en kontinuerlig dialog med både beställare och leverantörer.

– Med en samlad kraft kan vi påverka branschen och vart vi är på väg. Vår vision är att upprätta långsiktiga hållbara avtal, säger Ville Gruner.

Text av Rebecca Bornlid Lesseur

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0