Fastighet
2 min lästid

Grönt ljus för 900 nya lägenheter i Älta

8:e oktober 2021, 06:27
Grönt ljus för 900 nya lägenheter i Älta
Visionsbild över kvarter 1 med vy från Ältavägen. Visualisering Zynka visuals. Arkitekt Semrén & Månsson.. Bildkälla: Wallenstam.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Detaljplanen för centrala Älta har nu vunnit laga kraft. Det innebär att Wallenstam tillsammans med Nacka kommun kan sätta spaden i marken för nästan 900 nya bostäder, nya mötesplatser samt utökad service, restauranger och kulturutbud. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Äntligen kan vi påbörja byggnationen i Älta. Det är en efterlängtad byggstart efter ett omfattande utvecklingsarbete som kommer att bidra till fler hem i ett attraktivt område. Det som gör Älta så unikt är den direkta närheten till naturen, Ältasjön och den genuina småstadskänsla som vi vill fortsätta att bygga vidare på i vår utveckling, säger Mathias Aronsson, vice vd för Wallenstam.

Sammantaget omfattar Wallenstams byggnation i centrala Älta sex kvarter.

– Ältaborna har länge efterfrågat ett utvecklat centrum. Med den nya detaljplanen blir Älta centrum en attraktiv och levande mötesplats med fler bostäder, större kulturlokaler, utökad handel och service. I Älta utvecklas nu Nacka vidare med hög kvalitet. Alla kommundelar ska ha bra lokal service, vara attraktiva och långsiktigt hållbara, säger Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka Kommun.

– Vi vill ta tillvara på allt bra som redan finns i Älta och bidra till ett levande område där livskvalité och småstadskänsla står i fokus. Det här blir startskottet på vår vision att skapa naturliga och inbjudande mötesplatser kring kultur, service och handel och koppla ihop torget med befintliga bostadsområden, säger Mathias Aronsson.

– Den nya centrummiljön blir mer utåtriktad och tillgänglig och bättre sammankopplad med sin omgivning med mer service och liv mellan husen. Det nya torget med sina gröna inslag är helt enkelt en kvalitetshöjning, säger stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm, Nacka kommun.

Det första kvarteret som blir själva startskottet i byggnationen omfattar cirka 200 lägenheter och nästan 5 000 kvm lokalyta. Produktionen av första kvarteret påbörjas hösten 2021.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0