FastighetJätteaffär ökar Kungsledens soliditet
15/08/2012 1min lästid

Jätteaffär ökar Kungsledens soliditet

15/08/2012 1min lästid
Jätteaffär ökar Kungsledens soliditet

|

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 143 000 kvm.

Kungsleden AB:s (publ) säljer 38 publika fastigheter till Hemsö för en total köpeskilling om 912 Mkr exklusive transaktionskostnader. Försäljningspriset är i nivå med bokfört värde och överstiger anskaffningsvärde med cirka 26 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2012.

Försäljningen ökar det egna kapitalet med cirka 39 Mkr. Affären resultatförs under det tredje kvartalet 2012.

Fastigheterna ligger i Härnösand och rymmer bland annat verksamhet för äldreboende, vård och skola. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 143 000 kvm.

Transaktionen planerades när Hemsö Fastighets AB bildades och Hemsö har sedan 2009 förvaltat beståndet som juridiskt ägts av Kungsleden. I och med att överlåtelsen till Hemsö nu sker har Kungsleden i princip inte några direktägande publika fastigheter kvar utan dessa ägs via delarägarskapet i Hemsö.

Tillträde sker idag den 15 augusti 2012.

”Vi fullföljer nu affären med Hemsö och säljer våra resterande publika fastigheter. Förutom den positiva resultateffekten ökar försäljningen vår soliditet med 2 procent”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!