Fastighet
2 min lästid

Säljer till Göteborgs hamn för nära halv miljard

30:e september 2021, 13:50
Säljer till Göteborgs hamn för nära halv miljard
Det belysta området i bilden ger en ungefärlig uppfattning av de områden som förvärvas av Göteborgs Hamn AB. Bild: Göteborgs Hamn AB.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Fastighetsbolaget Platzer säljer en del av fastigheten Arendal till Göteborgs Hamn för ett fastighetsvärde om 475 miljoner kronor. Detta enligt ett pressmeddelande.

Affären omfattar drygt 100 000 kvadratmeter mark, en del vattenarealer samt tre befintliga byggnader.

– Genom denna försäljning stärker vi Arendals koppling till hamnen och områdets position som Sveriges bästa logistikläge. Det ger oss även möjlighet att vidareutveckla övriga Arendal. Här kan vi erbjuda verklig hamnnära logistik. Samtidigt välkomnar vi hamnens ambition att utveckla hanteringen av rullande last inom roro- och färjesegmentet på platsen, säger P-G Persson, vd på Platzer.

Enligt pressmeddelandet skapar förvärvet förutsättningar för Göteborgs Hamn att utveckla hantering av rullande last inom roro- och färjesegmentet.

– Göteborgs hamns utvecklingspotential finns på Hisingen vid Ytterhamnarna. De investeringar som gjorts över tid av såväl Göteborgs Hamn som Trafikverket och Trafikkontoret i form av utvecklad farled, terminaler, väg- och järnväg parallellt med transportindustrins utveckling ger att den fortsatta expansionen av hamnen sker naturligt i Ytterhamnarna, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

Området Arendal ska under de kommande åren förtätas. Nya byggnader ska tillkomma och de äldre ska förädlas och anpassas för att matcha nya tidens krav på moderna och hållbara industrifastigheter, logistikanläggningar och kontor.

Försäljningen är villkorad av beslut i kommunfullmäktige.   

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0