Fastighet
2 min lästid

Castellum säljer fastigheter till Oscar Properties för 1,7 miljarder

28:e september 2021, 09:42
Castellum säljer fastigheter till Oscar Properties för 1,7 miljarder
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Castellum avyttrar 16 fastigheter i Stockholm, Öresund, Norrköping och Västerås till Oscar Properties. Det framgår av ett pressmeddelande idag.

Försäljningspriset uppgår till 1,7 mdkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 95 mkr. Nettopriset överstiger senaste värdering med cirka 60 mkr. Vidare medför försäljningen nedskrivning av goodwill om cirka 20 mkr samt en uppskjuten skatteintäkt om cirka 170 mkr.

– Försäljningen ligger i linje med bolagets strategi och ger oss samtidigt ett likviditetstillskott vilket ytterligare förstärker våra finansiella muskler för det föreslagna samgåendet med Kungsleden, säger Rutger Arnhult, styrelseordförande för Castellum AB.

Som en dellikvid erhåller Castellum en aktiepost motsvarande maximalt 200 mkr i Oscar Properties, vilket medför en ägarandel om cirka 10 % baserat på senast kända ägarlista.

– Det är med glädje vi nu kan offentliggöra att vi förvärvar en väldiversifierad fastighetsportfölj från Castellum med fastigheter spridda över hela Sverige och med bra hyresgäster inom kontor och lager. Detta förvärv gör att vi bygger vidare på vår förvaltningsportfölj med stabila kassaflöden och som långsiktigt kommer att möjliggöra fortsatt tillväxt i linje med vårt operativa mål om ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor inom tre år. Som en del av denna affär vill jag även passa på att välkomna Castellum som ny aktieägare i bolaget, kommenterar Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Affären i sammandrag
Försäljningspris: 1,7 mdkr
Frånträdesdag: 1 november 2021
Hyresvärde: cirka 147 mkr/år
Genomsnittlig kontraktslängd: 3,1 år
Största hyresgäst: Fingerprint Cards AB
Uthyrningsbar area:115 600 kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad:cirka 82 %
Fastigheter: Stockholm: Altartorpet 22, Altartorpet 23, Arrendatorn 15, Arrendatorn 16, Ekplantan 4, Ekstubben 21 och 23, Ekstubben 25, Malmö: Fullriggaren 4, Revolversvarvaren 10 (del av), Helsingborg: Grusgången 2, Kavalleristen 9, Kroksabeln 18, Pilbågen 6, Pilbågen 6:2, Snårskogen 1, Norrköping: Proppen 2, Västerås: Jordlinan 2.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0