Fastighet
3 min lästid

Efter hoten - Higab startar internutredning

17:e augusti 2021, 13:11
Efter hoten - Higab startar internutredning
Per-Henrik Hartmann, ny vd för Higab
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

I ett pressmeddelande meddelar fastighetsboalget Higab att man under måndagen startat en intern utredning för att säkerställa att rutinerna är tydliga och efterföljs när personal utsatts för hot i tjänsten. Detta med anledning av GP:s artikel om att en tidigare Higab-medarbetare känt sig hotad av en hyresgäst.

– Jag ser mycket allvarligt på informationen och även om det är fyra år sedan och medarbetarens bild skiljer sig från Higabs kring vad som hände och vilka insatser som togs i situationen, har jag kallat ansvariga till samtal för att sätta mig in ytterligare i ärendet och få en klar bild. Higabs styrelseordförande och ledningsgrupp är informerade om de åtgärder som nu vidtas, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Higab.

Personal uppmanas att berätta

I samband med GP:s granskning kring tystnadskultur inom Göteborgs Stad publicerades en artikel i fredags (den 13 augusti) om att en tidigare medarbetare på Higab år 2017 känt sig hotad i tjänsten av en hyresgäst i en av bolagets fastigheter. Vidare nämns att det funnits en tystnadskultur på Higab.

– Det blir viktigt att ta reda på sanningen. Har vi strukturella problem eller handlar det om en enskild händelse. Jag tar starkt avstånd från tystnadskultur och har idag uppmanat vår personal att direkt kontakta mig om de känt sig felaktigt behandlade eller upplever en tystnadskultur på bolaget.

Näst bäst HME i Göteborgs Stad

– Under mitt år som vd på Higab har jag inte känt av någon tystnadskultur på företaget. Det är inte heller någonting som har framkommit till mig i samtal eller i någon av de många medarbetarenkäter vi genomfört. Tvärtom, vårt HME (Hållbart medarbetarengagemang) är näst bäst i staden och våra chefer får höga betyg – inte minst gällande det kommunikativa ledarskapet.

Senast i vintras hade Higab en utbildning för ledningsgruppen i ämnet personsäkerhet och bolagets säkerhetsansvarige arbetar aktivt med frågan, som även under måndagen fick uppdraget att genomföra en intern utredning kring Higabs rutiner gällande hot mot anställda då det i förlängningen kan kopplas till säkerhetsfrågor.

Higabs personal kommer utbildas

– Målet är att säkerhetsställa att bolaget har tydliga riktlinjer eller om arbetssättet behöver förbättras. Vi kommer också se till att alla utbildas genom att en genomgång görs av rutinerna för chefer och medarbetare, så att alla vet vad som är ett hot, när det ska polisanmälas, hur det dokumenteras och hur vi följer upp, säger Ida Lindgren, hållbarhets- och säkerhetsansvarig på Higab.

Parallellt fortsätter det gemensamma arbetet med att motverka kriminalitet i stadens fastigheter tillsammans med andra förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.

– Vi tar allvarligt på hot och har rutiner kring hur det ska hanteras. I rapporten beställd av Göteborgs Stad kopplas tystnadskulturen till hot från personer med kriminell koppling. Vi ser allvarligt på alla typer av hot och trakasserier, oavsett vem som är avsändare. Våra medarbetare ska vara trygga på Higab – såväl på kontoret som när de arbetar i och vid våra fastigheter eller har kontakt med allmänhet och hyresgäster via telefon, mejl och sociala medier, säger Per-Henrik Hartmann.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0