Fastighet
2 min lästid

Corem kontrollerar 89,1 procent av Klövern

15:e juni 2021, 13:50
Corem kontrollerar 89,1 procent av Klövern
Genrebild. Foto: Lassi Kurkijärvi / Flickr
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Fastighetsbolaget Corem kontrollerar nu 89,1 procent av de utestående aktierna i Klövern och förklarar erbjudandet ovillkorat. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 29 mars 2021 lämnade Corem ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern.

Corem meddelar idag att:

  • Corem har beslutat att fullfölja Erbjudandet. Samtliga villkor för Erbjudandet är uppfyllda eller har frånfallits.
  • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Corem efter fullföljandet innehar cirka 89,1 procent av det utestående aktiekapitalet och cirka 90,8 procent av rösterna i Klövern.
  • Corem förlänger acceptperioden för Erbjudandet till och med den 23 juni 2021 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Fram till och med den 11 juni 2021 hade 72,5 procent av det utestående aktiekapitalet lämnats in i erbjudandet. Därutöver har Corem på marknaden förvärvat 155 000 preferensaktier i Klövern. Tillsammans med Corems tidigare ägande kontrollerar Corem därmed totalt cirka 89,1 procent av det utestående aktiekapitalet och cirka 90,8 procent av rösterna i Klövern.

Corem avser om bolaget blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent i Klövern, att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier och verka för att Klöverns aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Klöverns aktier på Nasdaq Stockholm offentliggörs av Klövern efter fastställande av Nasdaq Stockholm.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0