Fastighet
2 min lästid

Oscar Properties sätter nya finansiella mål

9:e juni 2021, 14:42
Oscar Properties sätter nya finansiella mål
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Oscar Properties styrelse har fastställt nya finansiella mål med fokus på att växa förvaltningsverksamheten och förstärka bolagets finansiella ställning.

De nya målen innebär bland annat att fastighetsvärdet ska öka upp till 10 miljarder kronor inom en 3-årsperiod och en genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15 procent per år över en konjunkturcykel.

”Oscar Properties har fortsatt höga ambitioner. Med ett ökat fokus på vår förvaltningsverksamhet där tillväxt och förvärv är i fokus kombinerat med ett förstärkt kassaflöde och finansiell ställning har vi de allra bästa förutsättningarna att uppnå våra nya finansiella mål”, säger Oscar Engelbert VD Oscar Properties.

De nya målen innebär:

Operativa mål

  • Fastighetsvärdet ska överstiga 10 miljarder kronor inom en 3-årsperiod. 
  • Bolagets tillväxt ska ske genom förvärv och värdehöjande förvaltning samt genom projektutveckling. Projektutveckling ska inte överstiga mer än 10 procent av bolagets balansräkning.
  • Ambition att nå IG rating inom 3 år.

  
Finansiella mål

  • Genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15 procent per år över en konjunkturcykel.
  • Soliditeten ska aldrig understiga 30 procent och inom 3 år uppgå till minst 40 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,5 gånger över en konjunkturcykel.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0