Fastighet
3 min lästid

Fastighetsägarna välkomnar omstritt förslag om hyror

4:e juni 2021, 11:53
Fastighetsägarna välkomnar omstritt förslag om hyror
Bild: Fastighetsägarna
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Fastighetsägarna vill ha fri hyressättning i nyproduktion och välkomnar förslagen som nu lämnats till regeringen. “Om reformen genomförs enligt utredarens förslag kommer våra medlemsföretag att kunna öka sina investeringar på den svenska bostadsmarknaden”, skriver branschorganisationen.

Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion har överlämnats till regeringen. Utredaren föreslår ett system för friare hyressättning i bostäder som byggs efter den 1 juli 2022. Systemet är frivilligt. De hyresvärdar som vill att hyran bestäms enligt någon av dagens metoder kommer att kunna fortsätta göra det.

Fastighetsägarna välkomnar intiativet.

“Om reformen genomförs enligt utredarens förslag kommer våra medlemsföretag att kunna öka sina investeringar på den svenska bostadsmarknaden. Ett större och mer varierat utbud av bostäder är angeläget för samhället och till gagn för alla”, skriver branschorganisationen.

Utredaren föreslår ett system för friare hyressättning i bostäder som byggs efter den 1 juli 2022. Systemet är frivilligt. De hyresvärdar som vill att hyran bestäms enligt någon av dagens metoder kommer att kunna fortsätta göra det.

– Möjligheten till en friare hyressättning i nybyggda hyresrätter är värdefullt för en bättre fungerande bostadsmarknad. Det kommer att skapa ett större och mer varierat utbud av hyresrätter när den ekonomiska osäkerheten minskar i projekten och fler vill investera i ytterligare bostäder, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsägarna skriver att förslaget är ett viktig steg för att kunna utveckla hyresrätten och att reformen bidrar till att det som byggs bättre än idag kommer att styras mot vad konsumenter efterfrågar.

– Jämfört med dagens system erbjuder den föreslagna modellen bättre möjligheter att låta konsumenters värderingar slå igenom på hyresutvecklingen och öka utbudet av hyresrätter som mest där efterfrågan är som störst. Den friare hyressättningen blir därigenom mer marknadsanpassad, samtidigt som ett starkt besittningsskydd som är en del av hyresrättens attraktivitet värnas, säger Anders Holmestig.

– Vad, var och hur mycket som byggs beror på en mängd faktorer. Möjligheten för en friare hyressättning utgör bara en av flera nödvändiga förändringar för en bättre bostadsmarknad, men den är viktig. När vi frågat våra medlemsföretag har de bekräftat att reformen rymmer en betydande potential för ökade investeringar utöver de bostäder våra medlemmar tillför marknaden varje år, säger Anders Holmestig.

Utredningsförslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centern och Liberalerna inom ramen för januariavtalet.

“Vi förutsätter att de alla är angelägna om att få reformen på plats under mandatperioden och att den vidare beredningen av förslaget inte sinkas. Den svenska bostadsmarknaden fungerar illa för alldeles för många och reformer som försenas eller uteblir har ett högt pris”, skriver Fastighetsägarna.

– Att förslagets detaljer nu blivit kända är välkommet också för debatten. Förhoppningsvis kan spekulationer och vilseledande påståenden om vad reformen handlar om nu ersättas av ett mer nyanserat samtal om för- och nackdelar med det som utredaren faktiskt föreslår och inget annat, avslutar Anders Holmestig.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0