Vindkraft
3 min lästid

Lokala och regionala bolag hjälps åt att bygga nya vindkraftsparken

27:e juni 2022, 10:32
Lokala och regionala bolag hjälps åt att bygga nya vindkraftsparken
Utanför Sollefteå byggs vindkraftparken Hocksjön. På bilden pågår bygget av vindkraftsparkens ställverk och förberedelser inför placeringen av de två transformatorerna. Bild: Jämtkraft
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

I ägarnas vilja att få bygga och investera i vindkraft bygger Hocksjön Vind AB den nya vindkraftsparken Hocksjön. Bolaget, som drivs av Jämtkraft och Persson Invest, köptes med färdigt tillstånd av Höglandsbolagen i början av 2019 och 2021 sattes spaden i marken.

– Att få bygga den här vindkraftsparken känns naturligtvis väldigt bra. Vi har flera anläggningar i vår ägo sedan tidigare och att få vara med och bidra i energiomställningen känns fantastiskt. Hocksjön är ett naturligt steg i vårt samarbete, säger Gabriel Duveskog, projektledare och vd för Hocksjön Vind.

Gabriel berättar att platsen som vindkraftsparken byggs på ligger i ett bra område med bra vindar och att det redan sedan innan byggts cirka 150 vindkraftsverk runt omkring området. Dessa har i huvudsak varit i drift sedan 2014 vilket gjort att den närmsta befolkningen levt med vindkraften under flera år.
– Eftersom vindkraftsverken är något man levt med länge och hunnit vänja sig vid har de allra flesta i närområdet varit positiva till den nya parken. Man har bland annat sett att vindkraften lett till fiber på glesbygden men också fler arbetstillfällen och nyinflyttningar vilket gagnat bygden. Däremot finns det vissa som känner påverkan, och därför har vi sett till att hålla en löpande dialog.

Överblick över transformatorstationen. Bild: Jämtkraft

Personal från närområdet
Sedan bygget av Hocksjön startade har projektet haft en arbetsplats med cirka 20-50 arbetare inne på området varje dag. Av dessa har nästintill alla aktörer varit lokala eller regionala bolag.
– Vi hade ett undantag under fyra månader då vi tog hjälp av utländsk arbetskraft men här rörde det sig bara om 10 personer. Annars har alla bolag som hjälpt oss med entreprenaderna varit lokala eller regionala, berättar Gabriel Duveskog.

I februari gick projektet med infrastrukturen, det vill säga arbeten med elnät inom området, transformatorstation och att förbereda vägar för turbintransporterna, in i sin slutfas, och i mars rullade de två första transformatorerna in till området. I början av maj slutfördes all kabeldragning, närmare bestämt cirka 5,3 mil elkabel och 4 mil fiberslang, och strax därefter kom de första turbintransporterna in till Härnösands hamn.
– Hittills går projektet väldigt bra och som det ser ut nu väntas vi kunna hålla oss till tidsplan. Självklart har vi respekt för utmaningarna i form av kriget och pandemin, men trots utmaningarna har projektet kunnat rulla på.

I december 2022 väntas hela projektet vara färdigställt och då ska anläggningen producera cirka 430 GWh/år. Det motsvarar förnybar energi till cirka 86 000 hushåll. Totalt ligger investeringen för projektet på 1,6 miljarder och när Hocksjön är färdigbyggt kommer det större området ha cirka 180 vindkraftsverk i drift.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0