Vindkraft
6:e februari 20131 min lästid

Vattenfall köper vindkraftverk av Siemens

6:e februari 20131 min lästid
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Siemens sluter avtal om 11 vindkraftverk med Vattenfall. Vindkraftverken med en effekt på 3 MW, installeras nära Falkenberg i Hjuleberg, under 2013 och blir därmed energibolagets största landbaserade vindkraftpark i södra Sverige.

Vindkraftparken Hjuleberg kommer att byggas ca 15 km öster om Falkenberg. Parken kommer när den är färdigställd att ha en total installerad effekt på ca 33 MW och en årsproduktion om ca 100 GWh, vilket motsvarar el till ca 16 000 hushåll. Parken beräknas att tas i bruk i slutet av 2013.

– Det är ett mycket stort förtroende som Siemens får av Vattenfall när de nu beställer vindkraftverk till Hjuleberg av oss. Vi ser den här beställningen som ett resultat av Siemens satsning på större direktdrivna vindkraftverk optimerade för svenska förhållanden, säger Hans Carlsson ansvarig för vindkraft på Siemens AB.

– Hjuleberg är speciell för Vattenfall av flera anledningar. Den blir vår största landbaserade vindkraftpark i södra Sverige. Dessutom ligger den i elområde fyra som nu får ett betydande tillskott av förnybar energi, säger Eva Vitell, chef för vindkraftprojekt i Sverige på Vattenfall.

Vindkraftverken som uppförs är så kallade direktdrivna vindkraftverk med 50 % färre rörliga delar jämfört med vindkraftverk med växellåda. Vindkraftverken är optimerade för området med 92,5 meter höga torn och 113 meters rotordiameter.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0