Vattenkraft
2 min lästid

Söker tillstånd att riva ut vattenkraftverk

10:e september 2021, 12:51
Söker tillstånd att riva ut vattenkraftverk
Långforsens vattenkraftstation ligger i Långan i Offerdal, Krokoms kommun. Bildkälla: Jämtkraft
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Jämtkraft lämnar nu in ansökan till Mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att avveckla Långforsens vattenkraftstation. Bakgrunden är att Jämtkraft styrelse i februari 2020 fattade beslut om avveckling av stationen efter en flera år lång konflikt om stationen i Långforsen.

Ansökan innefattar att ta bort överfallsdamm och kraftstation, samt att fylla igen inloppskanalen.  

– Nu har vi tagit fram underlag som beskriver hur vi har tänkt oss avvecklingen. Åtgärderna syftar till återställning till så naturliga förhållanden som är möjligt, säger Susann Handler vid Jämtkraft, som projektleder avvecklingen av vattenkraftstationen.   

Enligt ansökan ska överfallsdammen avlägsnas med lämpliga maskiner och delar av det borttagna materialet kommer att nyttjas som fyllnadsmaterial i intagskanalen som ska fyllas igen.  

Naturligt material som bedöms kunna nyttjas för att skapa forsmiljö kan till viss del komma att läggas tillbaka i forsen. Kraftstationens maskinella utrustning kommer i möjligaste mån att återanvändas i den mån intressenter finns. 

Den totala ekonomiska kostnaden för utrivningsarbetena har beräknats till cirka 8 000 000 kronor. Bortfall av möjlig förnybar energiproduktion beräknas till 3,5 GWh per år, vilket motsvarar årsförbrukning av el för cirka 650 hushåll.  

Ärendet lämnas in till Mark- och miljödomstolen som ska ta ställning till Jämtkrafts ansökan.

Bedömningen är att arbeten på plats borde kunna starta augusti 2022.  

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0