Energi Vattenkraft
2 min lästid

900-miljonerssatsningen i Skellefteälven drar igång

9:e juni 2021, 08:36
900-miljonerssatsningen i Skellefteälven drar igång
Rengård vattenkraftverk. Foto: Cliff Warg
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Skellefteå Kraft har inlett en storsatsning, för en totalkostnad på över 900 miljoner kronor, i vattenkraftverket Rengård i Skellefteälven, där en renovering och ytterligare en turbin fördubblar kapaciteten i vattenkraftverket.

Genom att renovera den nuvarande anläggningen samt att addera ytterligare en turbin fördubblas dess effekt – från 35 MW till 70 MW. Detta gör Rengård till Skellefteå Krafts största vattenkraftverk i Skellefteälven.

Satsningen påverkar inte bara denna anläggning. Skillnader i effekten i de olika vattenkraftverken i Skellefteälven innebär i dag begränsningar i älvens reglerförmåga. När denna satsning står klar kan älven i ännu större utsträckning bidra till elektrifieringen av samhället.

– I framtidens förnybara energisystem behöver vi nyttja den fulla flexibilitetsförmågan som finns i vattenkraften väsentligt bättre. Satsningen i Rengård är ett måste för att reglerförmågan i Skellefteälven ska öka. Anläggningen, som i dag inte har lika stor kapacitet som de andra kraftverken i älven, förvandlas från en flaskhals till en viktig kugge i framtidens Skellefteälv, säger Susanne Öhrvall, affärsenhetschef vattenkraft, Skellefteå Kraft.

Förberedande arbete vid kraftverket inleddes under sommaren 2020. I maj 2021 stoppades det befintliga kraftverket för att inleda renoveringen. Samtidigt så har arbetet inletts med att bygga ut kraftverket med ytterligare en turbin, som placeras sida vid sida med den befintliga.

– Inom svensk vattenkraft är en sådan här satsning ovanlig i dag. Det här är ett projekt som sticker ut, och vi vet att det kommer kräva mycket av oss. Men det finns ingen tvekan i att det här är en långsiktig satsning som kommer att göra stor skillnad, såväl för det expansiva Skellefteåområdet som för energisystemet i stort, säger Susanne Öhrvall.

Planen är att den renoverade turbinen sätts igång i början av 2022, den nya turbinen i slutet av 2023.

Projektet vid Rengård är ett samverkansprojekt som Skellefteå Kraft genomför med NCCAndritz , Norconsult och VEO.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0