Fastighet
1 min lästid

Solceller på byggnader kan bli krav i nytt kraftpaket

23:e juni 2022, 00:05
Solceller på byggnader kan bli krav i nytt kraftpaket
Källa till bilder i montage: Pixabay
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Regeringen har presenterat ett kraftpaket för att öka den fossilfria elproduktionen de kommande åren.

I regeringens kraftpaket ingår bland annat att utreda möjligheten att ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader, där det är tekniskt, funktionellt, kostnadseffektivt och ekonomiskt genomförbart.

– Vi ska säkra mycket och billig el för Sveriges hushåll och företag. Då behövs all elproduktion vi kan få, och en långsiktig energipolitik. Inte en polariserande debatt. Därför presenterar vi ett brett paket för mer elproduktion i flera olika kraftslag, och bjuder in till blocköverskridande energipolitiska samtal. Så tar vi ansvar för Sverige, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Man kommer även ta fram ett system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad samt genomarbetade förslag för att ge kommunerna starkare incitament för att medverka till utbyggd vindkraft.

Regeringen skriver att man har en god dialog med ägarna av svensk kärnkraft och ser positivt på säkra förlängningar av befintlig kärnkraft. Man kommer därför ge Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att vi ska kunna utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0